Contabil Junior

  • Full Time
  • Bucuresti
  • This position has been filled

Responsabilitati pentru Contabil Junior: 

Atributii
• Indeplinirea sarcinilor stabilite de catre Contabilul senior
• Contabilizarea facturilor emise
• Inregistrarea incasarilor si platilor conform extraselor de cont
• Contabilizarea incasarilor si platilor in numerar conform registrelor de casa
• Inregistrarea avansurilor de trezorerie conform deconturilor
• Contabilizarea facturilor de prestatii furnizori
• Inregistrarea intrarilor de marfa in baza documentelor primite (facturi interne, facturi externe, DVI si NIR)
• Intocmirea balantelor de verificare pentru clienti
• Intocmirea de alte situatii analitice la cererea Contabilului Senior
• Receptionarea documentelor si a corespondentei de la clienti
• Efecturea altor inregistrari in contabilitatea anumitor clienti desemnati de contabilul senior.
• Indeplinirea altor sarcini primite prin delegare de la persoane cu functii de executie din cadrul societatii.

Responsabilitati
• Operarea tuturor documentelor justificative primite de la clienti
• Verificarea, acolo unde este posibil, a soldurilor lunare cu situatiile analitice ale clientului;
• Incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli
• Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate
• Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei
• Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau.

Cerinte

• Absolvent de studii economice
• Persoana serioasa, responsabila, cu initiative
• Excelente abilitati de comunicare
• Capacitatea de a lucra atat in echipa cat si independent
• Sunt acceptate si persoane fara experienta in conditiile in care intrunesc cerintele mai sus enuntate.

CV-urile pot fi trimise la urmatoarea adresa: elena.gorea@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin