Tehnician Echipamente de Calcul Retele

  • Full Time
  • Bucuresti
  • Aceasta pozitie a fost ocupata.

Tehnician Echipamente de Calcul Reţele

Responsabilitati

Titularul postului are rolul de a desfăşura activităţi de instalare, asistenţă tehnică, întreţinere şi service pentru produsele comercializate/utilizate de companie, la standarde de calitate care să asigure punerea în practică a politicii firmei de creştere a numărului de clienţi precum şi a satisfacţiei clienţilor.
Efectuează la sediul companiei sau pe teren următoarele activităţi:
– Asamblare echipamente de calcul;
– Asamblare imprimante fiscale;
– Instalare sistem de operare pe echipamente de calcul;
– Instalare şi configurare programe de aplicaţie pe echipamente de calcul;
– Testarea anterioară a echipamentelor care urmează a fi livrate/instalate;
– Instalare sisteme la beneficiar, în conformitate cu configuraţia stabilită prin contractul de vânzare-cumpărare;
– Configurare sisteme după instalare, conform punctului precedent;
– Instruirea personalului operator al beneficiarului;
– Completează corect şi lizibil toate documentele stabilite de conducerea firmei: Proces Verbal de Instalare, Proces Verbal de instruire, Proces Verbal de Predare-Primire etc. şi le predă şefului de departament în următoarea zi lucrătoare;
– Depanare pentru echipamentele de calcul şi echipamentele produse de companie;
– Mentenanţă, întreţinere şi curăţire pentru echipamentele aflate în service;

Cerinte

  Studii: Studii medii sau superioare tehnice (absolvent cu diplomă).
  Experienţă profesională: Preferabil un an într-un post similar.
  Domeniu de activitate anterior: Tehnologia informaţiei.
Alte cerinţe (generale / specifice):
 Cunoaşterea avansată a min. o limbă străina de circulaţie internaţională (preferabil engleza);
 Cunoştinţe bune de utilizare a echipamentelor de calcul si birou (PC, fax, copiator etc.) şi a principalelor pachete software utilitare (MS Windows x.x, MS Office etc);
 Capacitate bună de lucru în echipă şi de învăţare a cunoştinţelor noi;
 Abilităţi de comunicare in relatia cu prospectii, clienţii, furnizorii;
 Perseverenta, iniţiativă, gândire pozitivă, amabilitate şi eficienţă, punctualitate;
 Capacitate de a rezolva sarcinile de serviciu corect, cu respectarea termenelor limită;
 Permis de conducere categoria B (fără evenimente – suspendare, anulare de către organele de poliţie);
 Respectarea codului de ţinută al firmei (dress code).

Va rugam sa transmiteti CV-urile pe adresa: elena.gorea@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin