Inginer finisaje

Responsabilitati pentru Inginer finisaje: Scopul general al postului: Titularul postului are rolul de urmarire a stadiului lucrarilor din punct de vedere cantitativ si calitativ, intocmirea de rapoarte de activitate, coordonarea si controlul echipelor de teren si a activitatii desfasurate de acestea. Sarcini: • Organizarea lucrarilor pe santier; • Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea...

Mai mult

Project Manager Constructii Pitesti

Responsabilitati pentru Project Manager Constructii Pitesti: • Studiaza caietul de sarcini si se pronunta asupra posibilitatilor tehnice si economice de realizare ale obiectivului • Participa la intocmirea ofertei prin propuneri privind programul de executie si fluxul de numerar afferent • Studiaza Proiectul de Autorizare a Constructiei, prevederile Certificatului de Urbanism, prevederile Acordului unic, Autorizatiei de construire si...

Mai mult

Responsabil achizitii – materiale de constructii

Responsabilitati pentru Responsabil achizitii – materiale de constructii Realizarea achizitiilor de materiale si echipamente pentru lucrarile realizate de societate; Asigura acoperirea necesarului de achizitii al companiei in termenii de timp si calitate, pentru proiectele in derulare; Analizarea si prospectarea pietei si a conditiilor de achizitie/livrare; Dezvoltarea si intretinerea listei de furnizori interni si externi ai...

Mai mult

Devizist – Constructii

Responsabilitati Devizist – Constructii: • intocmirea devizelor si ofertelor pentru participarea la licitatiile publice deschise, cat si pentru cererile de oferta; • elaborarea propunerilor tehnice si financiare pentru licitatii; • mentinerea relatiilor cu proiectantii, beneficiarii si partenerii; • solicitarea de oferte de pret de la furnizorii de materiale si cuprinderea acestora in devizele oferta; • crearea bazei de date cu...

Mai mult

Coordonator QHSE lucrari de constructii civile si industriale

Responsabilitati pentru Manager QHSE lucrari de constructii civile si industriale: • Asigurarea suportului necesar pentru punerea in aplicare a politicilor si procedurilor companiei, in scopul de a atinge obiectivele propuse; • Gestionarea proceselor de afaceri, in scopul de a asigura planificarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management Integrat in cadrul organizatiei; • Asigurarea conformarii...

Mai mult