Inginer structurist – start-to-finish construction management services

 • Full Time
 • Bucuresti
 • Aceasta pozitie a fost ocupata.

Inginer structurist – start-to-finish construction management services .

DESCRIEREA POSTULUI /SCOP SI OBIECTIVE

Proiecteaza constructii comerciale, industriale, institutionale, rezidentiale, de agrement, edilitare, planifica si monitorizeaza constructia, intretinerea si restaurarea acestora.

Atribuţii

1) Întocmeşte si urmăreşte documentaţia aferenta proiectelor in lucru din punct de vedere “rezistenta”, colaborând cu ceilalţi membrii ai compartimentului proiectare si ai compartimentului de consultanta si managementul proiectelor de investiţii

2) Oferirea de consultanta de specialitate clientilor;

3) Participa la întocmirea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic, pregătirea dosarelor pentru obţinerea autorizaţiei de constructie/demolare, obţinerea altor avize si acorduri

4) Proiecteaza, deseneaza, redacteaza pe calculator, organizeaza, indosariaza, semneaza si stampileaza, documentatia incredintata.

 

Sarcini

 • Preia de la arhitect / seful de proiect / clientul final informaţiile necesare privind proiectul ce urmează a fi derulat
 • Studiază documentaţiile puse la dispozitie de catre beneficiari/clienti sau arhitecti;
 • Intocmeste documentatia tehnico-economica pentru proiectare in conformitate cu prescriptiile tehnice, actele normative si legislatia in vigoare, respectand criteriile de exigenta si performanta in constructii;
 • Stabileste structuri de rezistenta, pentru fiecare obiect de constructie;
 • Stabileşte sarcinile de încărcare a structurilor
 • Efectuează calcule statice si dinamice
 • Modelează structura de rezistenta si analiza structurala, cu ajutorul programelor specializate
 • Prelucrează rezultatele analizei structurale si dimensionează elementele structurii de rezistenta;
 • Întocmeşte proiectele si documentaţiile (faza SF/DALI, DTAC sau PT/DDE), prin realizarea pieselor desenate si a pieselor scrise (extrase de materiale, memorii, caiete de sarcini, fise tehnice, etc.)
 • Întocmeşte planurile tehnologice de execuţie, montaj si graficele de execuţie
 • Dimensionează secţiunile, întocmeşte măsurătorile si stabileşte cantităţile de lucrări
 • Elaboreaza instructiuni pentru exploatarea si intretinerea constructiilor sau de urmarire a completarii lor in timp
 • Produce si organizeaza documetatiile in format fizic, atat cele proiectate de angajat cat si a celorlalte specialitati
 • Urmareste in execuţie proiectele si acorda asistenţă tehnica necesara finalizării investiţiilor.
 • Aduce modificări proiectului in funcţie de necesitaţi
 • Prezinta si sustine proiectul in fata verificatorului de proiect
 • Menţine relaţia cu furnizorii de materiale pentru detalii tehnice
 • Se documentează in permanenta cu privirela noile tehnologii de lucru si noile materiale folosite in procesul de execuţie a lucrărilor
 • Propune către management soluţii pentru o mai buna desfăşurare a activităţii
 • Îndeplineşte si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate trasate de care seful direct
 • Pentru utilizare PC preia obligatoriu toate responsabilitatile din fisa postului utilizatorului.

 

PREGATIREA SI EXPERIENTA:

 • Experienta: minim 5 ani pe un post similar
 • Cunostinte de calcul structural (beton armat, structuri metalice, fundatii) in programe de calcul structural ( SAP 2000 si/sau ETABS )
 • Modelare in 3D si 2D (Tekla , ALLPLAN , GRAITEC ) – avansat in oricare din programe – reprezinta avantaj se cunosc alte programe de desen beton si metal
 • Excel – cunostinte medii
 • Studii superioare: Facultatea de Constructii si Master
 • Cunostinte limbi straine: limba engleza – nivel avansat

Alte cerinte: Inteligenţă, atenţie concentrată şi distributivă/ initiativă,echilibru emoţional, uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare,capacitate de a lucra cu oamenii, putere de concentrare, rezistenţă la stress, capacitate de evaluare, gandire de ansamblu, capacitate de sinteza si analiza, spirit de observatie.

Va rugam sa trimiteți CV-ul la adresa de email: corina.diaconu@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin