MANAGER CALITATE SIGURANTA ALIMENTELOR

  • Full Time
  • Bucuresti
  • Aceasta pozitie a fost ocupata.

RESPONSABILITATI pentru postul Manager Calitate Siguranta Alimentelor  – ISO 22000

Asigura conducerea, controlul si asistenta metodologica pentru personalul implicat in elaborarea Procedurilor, instructiunilor de lucru si a celorlalte documente ale sistemului de management ISO 22000 :2005;
Elaboreaza si actualizeaza procedurile pentru activitatile specifice proprii;
Verifica documentele elaborate de catre compartimente, din punct de vedere al SMSA;
Raspunde direct de stabilirea si aplicarea sistemului de inregistrari ale SMSA la nivelul intregii organizatii;
Actualizeaza matricea privind arhivarea documentelor, care sa permita mentinerea calitatii inregistrarilor si sa precizeze durata de pastrare a acestora;
Efectueaza activitati de audit intern asupra modului cum sunt elaborate, gestionate, conservate si difuzate inregistrarile sistemului, in activitatile desfasurate de organizatie.
Planifica, organizeaza si realizeaza auditurile interne ale SMSA;
Selectarea echipei de auditori interni la nivelul organizatiei;
Evaluarea auditorilor interni ai SMSA si a auditurilor efectuate;
Asigurarea urmaririi eficacitatii actiunilor corective dispuse in urma auditurilor interne efectuate.;
Initiaza actiunile corective ce se impun in urma identificarii produselor potential nesigure, in scopul prevenirii reaparitiei situatiilor de neconformitate.
Emite RNAC si are responsabilitatea urmaririi neconformitatii consemnate in toate fazele ce se deruleaza pentru solutionare, incepand cu identificarea si izolarea produsului potential nesigur, pana la luarea deciziei privind eliminarea neconformitatii si verificarea finalizarii acesteia;
Avizeaza raportele de neconformitate in fazele de semnalare/inregistrare, analiza/decizie si corectare/finalizare.
Urmareste activitatea de retragere a produselor ;
Se asigura ca marfa este colectata intr-un singur loc si in conditii controlate de temperatura.
Analizeaza reclamatiile de la clienti si de la controlul autoritatilor.
Raporteaza managementului de la cel mai inalt nivel datele privind cauza, amploarea si rezultatul retragerii, acestea devenind automat date de intrare in analiza la nivel de management.
Stabileste si monitorizeaza mentinerea procedurilor pentru gestionarea situatiilor de urgenta si accidentelor potentiale, care pot avea impact asupra sigurantei alimentului ;
Are responsabilitatea de a asigura initierea si urmarirea realizarii actiunilor preventive dispuse.
Organizeaza activitatea Echipei de Siguranta Alimentelor.
Elaboreaza si coordoneaza instruirea intregului personalului privind problemele de siguranta a alimentelor conform Programului anual de instruire.

⇥EXPERIENTA NECESARA:
-⇥Experienta pe o pozitie similara – minim 5 ani
-⇥Facultatea de profil privind industia alimentara;
-⇥Master in domeniul calitatii – constituie un avantaj
-⇥Foarte bune calitati de comunicare;
-⇥Dinamism, putere de munca , echilibru emotional, maturitate in gandire si corectitudine.

Ai experienta ca Manager Calitate Siguranta Alimentelor? Asteptam CV-ul tau pe adresa cv[@]abchumancapital.ro 

Distribuie în social media

Author: admin