Sef tura expeditie – Falticeni – SV

Sef tura expeditie – Falticeni – SV

Se subordoneaza: Conducator departament

Subordoneaza: Echipa incarcare/ livrare,echipa NIRT/etichetat si echipa afumatori

Cerinte:

Pregatirea si experienta:

 • Studii medii (diploma de bacalaureat).
 • Experienta: minim 1 an intr-o activitate

Cunostinte necesare:

 • Operare pe calculator
 • Corectitudine,seriozitate,creativitate,spirit de observatie dezvoltat si organizatoric

Atributii, autoritate si libertate organizatorica:

 • Desfasoara intreaga activitate in conformitate cu principiile stabilite de firma in domeniul Expeditiei respectand graficul de livrare si orarul in ture de 12/24 ore;
 • Organizeaza, coordoneaza si ajuta intreaga echipa in buna desfasurare a incarcarii si livrarii produselor finite;
 • Asigura intrarea la program in schinb al muncitorilor prin filtru raportand de fiecare data problemele de nerespectarea programului,starea de oboseala a unor muncitori ,care contravin normelor de securitate a muncii.
 • Listeaza comenzile si stabileste rutele de incarcare,pe parcursul incarcarii va organiza echipa si va ajuta la incarcarea comenzilor/cantarire;
 • Supravegheaza linia produselor,urmarind corectitudinea cantaririi, igiena ambalajelor,ajutand ca aceasta activitate sa se desfasoare rapid , contribuind personal ori de cate ori este nevoie.
 • Verifica camerele frigorifice pe timp de noapte din departamentul de livrare si aplica masuri corective, in cazul aparitiei de neconformitati va lua cele mai potivite masuri de mutare a produselor in cazul in care sunt depasite limitele de temperature sau oprirea de la livrare a unor produse neconforme;
 • Verifica starea de igiena a mijloacelor de transport la incarcare si termograma masinii,va inregistra actul de dezinsectie a masinii in Fisa monitorizare mijloace auto RAI-F-43.1 si existenta echipamentului de protectie a personalului lucrator. In cazul nerespectarilor conditiilor de incarcare ale mijloacelor auto aceasta nu va livra marfa pana la
 • remedierea neconformitatii;
 • Asigura un mediu de lucru optim pentru desfasurarea activitatilor si se asigura ca sunt respectate normele de igiena si siguranta alimentara in ceea ce priveste manipularea produselor de catre oamenii din subordine
 • Trebuie sa adopte un stil de munca care sa ii motiveze pe ceilalti lucratori si sa mentina in colectiv o atmosfera placuta pentru munca , sa exploateze rational si corect bunurile aflate in dotare.

Responsabilitati si sarcini:

 • Raporteaza orice neconformitate si transmite sefului coordonator;
 • Transmite direct minusurile si plusurile constatate la livrare;
 • Raspunde de integritatea comenzilor prelevate din sistem pana la incarcarea si livrarea lor;
 • Raspunde altor sarcini stabilite de seful ierarhic direct si care au legatura directa cu obiectivul postului ocupat;

Atributii si responsabilitati in domeniul securitatea şi sănătatea muncii:

 • Va desfăşura activităţile prevăzute de fişa postului în deplină siguranţă cu respectarea prevederilor de securitate a muncii.
 • Va cunoaşte echipamentele de lucru, instalaţiile şi procedeele de lucru având calificarea şi autorizarea necesară.
 • Va utiliza corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie.
 • Va verifica înainte de începerea lucrului dacă echipamentele tehnice pe care le vor utiliza sunt în stare tehnică corespunzătoare.
 • Va aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă eventualele defecţiuni constatate.
 • Va respecta tehnologia de lucru şi instrucţiunile de securitatea muncii la locul de muncă.
 • Va menţine curăţenia la locul de muncă şi respecta disciplina la locul de muncă.
 • Nu va introduce sau să consume băuturi alcoolice, droguri, substante stupefiante în incinta unităţii.
 • Va utiliza corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să-l înapoieze sau să-l pună la locul destinat pentru păstrare.
 • Nu va proceda la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive.
 • Va comunica imediat conducătorului locului de muncă de asemenea orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.
 • Va aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană precum şi despre producerea unui accident de muncă.
 • Se interzice executarea de lucrări cu un aparat, maşină fără ca lucrătorul să aibă calificarea necesară şi nu este autorizat în acest scop sau fără aprobarea conducătorului locului de muncă.
 • Lucrătorul este obligat să cunoască procesele tehnologice pentru locul de muncă la care a fost repartizat, a sarcinii de muncă şi a dotării echipamentelor de muncă.
 • Lucrătorul va utiliza echipamentul individual de protecţie şi de lucru acordat conform HG 1048/2006.
 • Se va prezenta pentru efectuarea instruirii de securitate şi sănătate în muncă pe cele trei faze: angajare, la locul de muncă şi periodic conform legii.
 • Va cunoaşte măsurilor de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru locul de muncă respectiv.
 • Va respecta măsurile organizatorice de securitate şi sănătate a muncii specifice lucrărilor.
 • Nu va folosi utilajele, aparatele şi instalaţiile care prezintă defecţiuni sau cărora le lipsesc mijloacele de semnalizare, cabinele, apărătorile (protectorii) din dotarea lor.
 • Nu va folosi utilajele la executarea altor lucrări decât cele pentru care au fost destinate.

 

Ne puteti trimite CV-ul pe adresa de e-mail recrutare2@abchumancapital.ro

Aplică pentru acest job

Încarcă CV-ul tău sau un alt fișier relevant.
Prin trimiterea acestui formular sunteți de acord cu acceptarea Termenilor și condițiilor, disponibili la adresa https://recrutaresiselectie.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare/ si cu politica de confidentialitate si protectie a datelor, disponibila la adresa: https://recrutaresiselectie.ro/politica-de-confidentialitate/

Distribuie în social media

Author: admin