Ce face un director financiar/CFO? Ce responsabilități are pe fișa postului

Ce face un director financiar/CFO? Ce responsabilități are pe fișa postului

Funcția de director financiar face parte din zona executivă, având atribuții specifice posturilor de conducere, dar și responsabilități pe măsură. 

Directorul financiar ia practic decizii care țin de sfera financiară, incluzând aici investițiile pe care le poate face o companie, administrarea riscurilor financiare, raportare financiară, dar și supravegherea întregului departament financiar. Directorul financiar este o funcție ce poate fi ocupată de către personal intern calificat, însă cel mai adesea candidații vin din surse externe, recomandați de către headhunteri experimentați, care observă de-a lungul timpului potențialul unui anume candidat pentru funcție. 

 • Raportare financiară- realizarea de rapoarte financiare și situații care să descrie în mod corect situația companiei.
 • Analiză financiară- analiza riscului, investiții, planificări financiare
 • Evaluare- un finance manager trebuie să evalueze performanțele angajaților din departamentul pe care îl conduce, dar și să evalueze performanțele fiscale ale departamentului, ca întreg. 

 

Care sunt calificările unui CFO? 

Funcția de director economic este una dintre cele mai vânate, atât din punct de vedere al salarizării (salariu director financiar), cât și din perspectiva poziției în companie, ca prestigiu personal.

Totuși, funcția în sine necesită câteva aspecte ce trebuie îndeplinite, care țin majoritar de formarea profesională. Astfel un director economic sau director financiar va avea nevoie să îndeplinească următoarele condiții:

Diplomă de studii care atestă formarea educațională în contabilitate, finanțe sau administrarea afacerilor. În zona de administrare a afacerilor poate fi nevoie de MBA, un modul educațional ce ține de afaceri și de modul de administrare și management al unei organizații.

Director financiar – atribuții 

În concordanță cu nivelul mare de responsabilități există și o multitudine de atribuții pe care un director economic trebuie să le îndeplinească. 

 • Cele mai importante atribuții ale unui manager financiar sunt:
 • Bugetare- alocarea bugetelor pe departamente în funcție de nevoile acestora
 • Planificare fiscală- decizii și organizare a resurselor financiare, minimizarea obligațiilor de plată și a cheltuielilor
 • Raportare financiară- realizarea de rapoarte financiare și situații care să descrie în mod corect situația companiei.
 • Analiză financiară- analiza riscului, investiții, planificări financiare
 • Evaluare- un finance manager trebuie să evalueze performanțele angajaților din departamentul pe care îl conduce, dar și să evalueze performanțele fiscale ale departamentului, ca întreg.

Care sunt calificările unui CFO? 

Funcția de director economic este una dintre cele mai vânate, atât din punct de vedere al salarizării (salariu director financiar), cât și din perspectiva poziției în companie, ca prestigiu personal.

Totuși, funcția în sine necesită câteva aspecte ce trebuie îndeplinite, care țin majoritar de formarea profesională. Astfel un director economic sau director financiar va avea nevoie să îndeplinească următoarele condiții:

Diplomă de studii care atestă formarea educațională în contabilitate, finanțe sau administrarea afacerilor. În zona de administrare a afacerilor poate fi nevoie de MBA, un modul educațional ce ține de afaceri și de modul de administrare și management al unei organizații.

Experiență în contabilitate și administrarea afacerilor- se solicită în general o experiență de circa 10-15 ani în contabilitate și administrarea afacerilor, timp necesar pentru dovedirea abilităților manageriale câștigate ca urmare a experiențelor.

Abilități manageriale și leadership- sunt necesare abilități dovedite de management, atât la nivel organizațional a afacerii, cât și la nivel de resurse (umane, financiare etc.)

Cunoașterea strategiilor de business- este nevoie de o înțelegere corectă a principiilor de business, cu tot ce presupune procesul de conducere. 

Care sunt responsabilitățile unui director financiar?

Ca CFO vei întâlni destul de multe provocări, iar cele mai multe dintre acestea rezultă și din multiplele taskuri pe care ar trebui să le îndeplinească ocupantul unei astfel de poziții. Tocmai pentru că este un întreg amalgam de task-uri este nevoie ca directorul financiar să aibă o vastă experiență anterioară în domeniul în care activează firma și în management în general.

Taskurile pe care ar trebui să le realizeze directorul comercial includ:

Coordonarea echipei 

Probabil că cel mai provocator aspect al jobului de manager financiar îl reprezintă coordonarea echipei din departamentul financiar. Oamenii, mai ales pe un astfel de segment, au nevoie de un lider care să îi motiveze și care să îi ajute să realizeze în mod corect cerințele postului.

Desigur, pentru că în general aceste departamente au răspundere mare, răspunderea va fi de asemenea ridicată și în cazul managerului financiar. 

Supravegherea trezoreriei 

Unul dintre cele mai importante aspecte este, fără îndoială, gestionarea și supravegherea trezoreriei. 

Managerul financiar ar trebui să își alinieze obiectivele cu cele ale companiei, astfel că, atunci când compania se află într-un punct sensibil din punct de vedere financiar, CFO-ul ar trebui să se asigure de următoarele:

 • existența resurselor financiare care să permită activitatea continuă a firmei;
 • Control al costurilor raportat la profit- compania ar trebui să fie pe plus.

Oferă consultanță financiară firmei

Un director comercial poate oferi consultanță financiară firmei, pentru ca aceasta să își atingă obiectivele financiare. Pe baza experienței și a expertizei, firma ar putea să atingă nivelul dorit de profit, dacă soluțiile oferite de către managerul financiar sunt bune.

Dezvoltă și menține sistemele, politicile și procedurile necesare

Fiecare organizație lucrează după un set de reguli și proceduri, pe care fiecare membru le respectă și implementează. Managerul economic manageriază toate aspectele interne astfel încât acestea să fie conforme cu obligațiile legale.

Supraveghează relațiile externe 

Un CFO este totalmente implicat în ceea ce ține de raportare, însă și în monitorizarea acțiunilor firmei în raport cu alți acționari. De asemenea, managerul financiar supraveghează interesele financiare ale companiei și pregătește, alături de departamentul condus, rapoartele pentru parteneri.

Planificare și strategie

O bună parte din activitatea de director comercial presupune planificarea aspectelor ce țin de companie. Planificarea bugetului este un aspect important, care se bazează în mare pe date fiscale și pe istoricul companiei, dar și pe indicatorii de performanță cu ajutorul cărora directorul financiar poate propune anumite măsuri și strategii.

Acest lucru are ca finalitate stabilirea unor noi parteneriate, creșterea portofoliului de clienți, dar și îmbunătățirea veniturilor firmei, lucru deosebit de important pentru munca de director economic.

Un CFO va avea în subordine un întreg departament financiar, iar fiecare dintre persoanele pe care le conduce ar trebui să își alinieze țelurile în raport cu obiectivele companiei, dictate de către CFO, în vederea creșterii bunăstării firmei.

Contabilul șef

Contabilul șef este persoana direct răspunzătoare de întregul departament contabil, iar o parte din atribuțiile sale sunt:

 • Conducerea și supervizarea departamentului financiar

 • Pregătirea și prezentarea rapoartelor financiare

 • Coordonarea auditului intern

 • Elaborarea, gestionarea și urmărirea bugetelor

 • Planificarea fiscală și respectarea reglementărilor fiscale

 • Implementarea politicilor contabile și standardelor financiare

 • Gestionarea plăților și încasărilor

 • Furnizarea de consultanță financiară pentru conducerea organizației

 • Implementarea software-urilor financiare

 • Asigurarea conformității cu regulamentele financiare și legale

 

Controlorul financiar

Controlorul financiar este de asemenea una dintre funcțiile de răspundere, mai ales că are în vedere gestionarea sumelor pentru operațiuni contabile ce vizează și resursele umane. Atribuțiile controlorului financiar includ:

 • Operațiuni contabile de zi cu zi

 • Inventarul și gestionarea resurselor

 • Statul de plată

 • Evidența datoriilor

 • Evidența plăților

Trezorierul

Trezorierul este o funcție importantă deoarece resursele financiare sunt planificate strategic de către acesta. Atribuțiile sale includ:

 • Gestionarea fluxurilor de numerar
 • Monitorizarea conturilor bancare și a fluxului de bani primiți numerar
 • Gestionarea investițiilor companiei
 • Menținerea relației cu băncile sau alte instituții financiare

Director de planificare financiară și analiză 

Directorul de planificare financiară și analiză este persoana care practic se ocupă de analizare și prognoze financiare grupate în rapoarte menite să ajute directorul economic să ia cele mai bune decizii. Deciziile pot implica investiții, de aceea este foarte important ca directorul de planificare să analizeze date corecte, nealterate din niciun punct de vedere, așadar responsabilitatea va fi foarte mare. 

Abilitățile unui CFO

Un director economic este o persoană cu o înaltă pregătire, cele mai multe dintre atribuțiile sale vizând, în mod evident, partea financiară a companiei. De aceea un CFO trebuie să prezinte câteva abilități specifice, cum ar fi comunicarea, managementul timpului sau competențele digitale, mai ales în contextul dezvoltării continue a softurilor și programelor financiare. 

Comunicarea este cheia 

Un director economic trebuie să poată comunica foarte eficient atât cu membrii echipei sau departamentului pe care îl conduce, cât și cu partenerii și clienții firmei. Cunoașterea limbajului specific economic, dar și calitatea comunicării uzuale și a expunerii vor ajuta ca narațiunile să fie în mod corect înțelese. 

Abilități de gestionare eficientă a timpului 

Timpul este foarte important, mai ales când vorbim despre bani, așadar un director economic ar trebui să aibă abilități foarte bune de management al timpului. În plus, cele mai multe dintre taskuri sunt consumatoare de timp, ceea ce înseamnă că un director economic va trebui să știe să își planifice și aloce timpul în funcție de importanța solicitărilor.

Competențe digitale

În prezent putem observa o digitalizare a muncii în toate domeniile și cu atât mai mult în direcția segmentului economic. Competențele digitale se extind nu doar la softuri contabile și financiare, ci și la comunicarea ce presupune folosirea unor mijloace avansate, pe care directorul economic trebuie să le înțeleagă și folosească în mod eficient.


Gândire critică și capacitatea de a rezolva probleme

Un director economic este responsabil de gestionarea întregului departament, iar acest lucru înseamnă nu doar preluarea chestiunilor ce țin de dezvoltare a companiei, ci și a departamentului ca grup, ca organizație. Problemele în astfel de departamente sunt inerente, ele apar constant, iar un director economic trebuie să fie capabil să le rezolve într-un mod eficient. 

 

Abilități analitice

Directorul economic este prin definiție o persoană analitică, orientată spre rezultate. În acest context, finanțele și contabilitatea sunt un mediu care presupune folosirea datelor, a analizelor și a tool-urilor care le generează. Împreună, ele conturează o parte din viitorul financiar al firmei. Este nevoie ca un CFO să poată analiza datele și să le pună într-un context real, pentru a înțelege logic problemele, provocările și soluțiile care ar trebui implementate sub forma unei strategii economice.

 

Directorul comercial este o funcție executivă cu o putere mare, dar și cu o răspundere pe măsură. De aceea, dacă vrei să aplici pentru un astfel de post ar trebui să parcurgi acest material pentru a afla ce studii sunt necesare și care sunt competențele și abilitățile care te pot scoate în față la orice interviu.Distribuie în social media

Author: admin

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *