Arhitect (cunoscator program Revit)

  • Full Time
  • Bucuresti
  • This position has been filled

Arhitect (cunoscator program Revit)

Ce oferim:

  • bonus de performanță pe proiect;
  • mediu de lucru plăcut;
  • decontarea transportului (STB/METROREX si masina personala) de la domiciliu la locul de munca si retur

Locație:

  • Bucuresti

Mod de lucru:

  • Hibrid (remote+office)

Cerințe:

–        absolvent al unei facultăți de arhitectură, membru OAR;

–        cunostinte solide in Autocad – Autodesk,

–        cunostinte Revit – Autodesk privind modelarea clădirilor prin intermediul programului Revit (constitue avantaj);

–        experiență în lucrul colaborativ BIM (constitue avantaj);

–        experienta in elaborarea documentatiilor pentru toate fazele de proiectare

–        experienta in colaborarea/ coordonarea specialitatilor implicate in procesul de proiectare precum si a arhitectilor juniori

–        experienta in lucrul cu institutiile locale si centrale de stat si/sau clienti privati;

–        cunostinte solide a normelor si normativelor in vigoare pentru domeniul de Arhitectura;

–        experienta dovedita in elaborarea caietelor de sarcini si a diverselor tipuri de detalii arhitecturale;

–        capacitatea de evaluare a impactului modificarilor de proiect;

–        experienta dovedita in etapa de asistenta tehnica/urmarire a proiectului;

–        capacitatea de coordonare a solutiilor tehnice aferente diverselor discipline din cadrul proiectului;

–        buna comunicare atat pe plan intern cat si extern in vederea coordonarii tehnice eficiente a proiectului.

Experienta: minimum 5 ani

Responsabilități:

–        elaborarea proiectelor, ca parte a unei echipe tehnice, sub indrumarea unui project manager, pentru toate fazele de proiectare;

–        emiterea temelor de proiectare pentru specilitatile implicate in procesul de proiectare aferent constructiilor civile

–        coordonarea specialitatilor implicate in procesul de proiectare pentru partea ce tine de constructiile civile

–        generare planuri de execuție cu respectarea template-ului de lucru;

–        generare liste de cantități;

–        implementare fluxuri de lucru BIM conform cu cerințele proiectului;

–        elaborarea proiectelor de concept, a prezentarilor si a studiilor de solutii,

–        realizarea documentatiilor pentru obtinerea certificate lor de urbanism

–        intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor si acordurilor conform cerintelor din CU;

–        realizeaza documentatiilor tehnice aferente procesului de proiectare (masuratori, relevee, documentatie avizare lucrari de interventie, studii de fezabilitate, documentatii pentru autorizatii de constructii, proiecte tehnice, detalii, stereotomii, liste de cantitati); intocmire proiecte in conformitate cu cerintele prevazute in HG 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

–        vizite pe santier pentru urmarirea lucrarilor, atunci cand este nevoie;

–        mentinerea legaturii cu specialitati si urmarirea santierelor in momentele cheie;

–        Realizarea de propuneri, prezentari si solutii 3D;

–        Reprezinta firma in cadrul intalnirilor cu beneficiarul, colaboratori, subcontractori, precum si in fata altor entitati in legatura cu proiectele pe care le coordonaeza;

–        Integreaza si coordoneaza in cadrul proiectului solutiile de arhitectura, rezistenta, instalatii, sistematizare verticala, etc.;

–        Coordoneaza si verifica echipa de arhitecti alocate proiectului pentru disciplina Arhitectura pentru proiectul alocat;

–        Poarta raspunderea respectarii termenelor de predare a echipei de arhitectura pe care o coordoneaza;

–        Responsabil cu respectarea nomelor in vigoare in cadrul solutiei tehnice de arhitectura.

Buget : 9000 net

Ne puteti trimite CV-ul pe adresa de e-mail recrutare@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin