Asistent Manager, cu atributii de contabilitate primara

  • Full Time
  • Bucuresti
  • This position has been filled

Asistent Manager, cu atributii de contabilitate primara

Responsabilitati:

 Coordonează fluxul de corespondenţă şi comunicările din sediu.
 Asistă Directorul General si Directorul General Adjunct în probleme de comunicare internă şi
externă, în probleme administrative.
 Procesează şi organizează diverse documente.
 Asigură activităţi de contabilitate primară şi gestiunea documentelor firmei.
 Asigura functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere adminstrativ in conformitate
cu politicile si strategia de organizare a firmei.
 Coordonează fluxul de corespondență și comunicările din unitate (companie, instituție).
 Preia şi menţine fluxul corespondentei prin telefon, fax, email.
 Activități de tip HR.
 Managementul documentelor companiei – menține un sistem eficient şi sigur al îndosarierii si
înregistrării tuturor documentelor, sortează si expediază corespondenta, arhivează documentele
companiei, manageriaza contractele încheiate de companie, securizează informațiile cu caracter
confidențial.
 Întâmpinarea vizitatorilor si asigurarea protocolului in timpul întâlnirilor.
 Posibile deplasări in vederea transmiterii de documente către alte instituții.
 Verificarea, gestionarea stocurilor de birotica, papetărie, produse de protocol si realizează comenzi
pentru completarea acestora.
 Gestionarea transporturilor, generarea documentelor de transport, precum si urmărirea pana la
destinație a expedierilor.
 Traducerea documentelor, acolo unde este necesar, in funcție de cerințe.
 Verifică avizele de însoțire a mărfurilor sau a corespondenței livrate, urmărind ca toate să fie
confirmate prin semnătura persoanei care a realizat recepția cantitativă și calitativă.
 Asigură suportul organizațional necesar şi circuitul informaţiei între diferitele locaţii sau
reprezentanţe ale unităţii (companiei, instituţiei).
 Asigură actualizarea şi transmiterea informaţiilor privind modificările în legislaţie relevante pentru
activitatea companiei.
 Asigura suport celorlalte departamente din cadrul companiei.
 Persoana de legatura cu departamentul contabil si cel tehnic.
 Asigură activităţi de contabilitate primară.
 Răspunde de înregistrările de contabilitate primara si de verificarea financiara a contractelor
societății.
 Realizează dosarul de contabilitate la sfârșitul fiecărei luni.
 Verifica deconturile lunare ale angajaților societății.
 Verifica pontajul lunar pentru personalul firmei.
 Organizează acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul firmei.
 Răspunde de relația societății cu băncile.
 Răspunde de relația cu personalul ce realizează procedurile SSM. Urmărește cu rigurozitate si se
face direct răspunzător pentru respectarea tuturor condițiilor privind siguranța si securitatea muncii,
in conformitate cu activitatea realizata.
 Răspunde de relația societății cu Agenția Națională de Administrare Fiscală.
 Realizează anual dosarul de recertificare IOS.

 Urmărește ca toate documentele necesare pentru circulația mașinilor firmei sa fie valabile si le
reînnoiește in cazul expirării acestora.
 Se ocupa de emiterea documentelor pentru licitații.
 Participa la ședințele comune organizate periodic, in locațiile menționate de șefii ierarhici.
 Săptămânal prezintă un raport de activitate aferent săptămânii parcurse, precum si un program
previzionat pentru următoarea săptămâna.

Cerinte:

 Cunostinte si deprinderi: cunostinte in domeniul administrativ;
 Cerinte aptitudinale: buna capacitate de comunicare si munca in echipa; bune abilitati de
organizare si orientata catre rezultate; cunostinte de Contabilitate primara si experienta de
lucru cu programe de gestiune tip Saga; capacitate de analiza si sinteza;
 Capacitate de a intelege mesajul verbal, scris; memorie dezvoltata, capacitate de retinere a
informatiilor; usurinta in exprimare; flexibilitate in gandire; deductie logica; atentie concentrata
si distributiva;
 Integrare in colectiv (sociabilitate); mentinerea unei atmosfere colegiale, spirit de echipa; spirit
inovativ, creativ; responsabilitate personala; echilibru comportamental; comportament etic-
moral in cadrul firmei; eficienta profesionala; receptivitate la solicitarile profesionale.

Ne puteti trimite CV-ul pe adresa de e-mail cv@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin