Contabil senior – IFRS- sistem bancar

 • Full Time
 • Bucuresti

Contabil senior – IFRS- sistem bancar

SCOPUL POSTULUI

Asigurarea urmatoarelor actiuni:

 • Verificare/autorizare operatiuni contabile in conformitate cu prevederile legale;
 • Întocmirea rapoartelor contabile şi financiare;
 • Verificare/autorizare operatiuni efectuate prin banca;
 • Controlul costurilor;
 • Intocmirea declaratiilor si raportarilor catre autoritatilor fiscale, BNR si alte autoritati publice;

ATRIBUŢII

 • Verifica si autorizeaza operatiunile contabile privind activitatea financiar-contabilă a companiei
 • Verifica efectuarea cronologica a înregistrarilor operaţiunilor patrimoniale în contabilitate;
 • Asigură efectuarea la timp şi corecta a înregistrărilor în contabilitatea financiară respectând regularitatea fenomenelor economice privind: operaţiunile de capital, imobilizări corporale şi necorporale, a terţilor şi  operaţiunilor de trezorerie, a cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor din exploatare, financiare, exceptionale etc.;
 • Verifica inscrierea tuturor elementelor de activ şi pasiv din patrimoniul unităţii în Registrul de Inventar care are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a patrimoniului;
 • Verifca registrele contabile (Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Fiscal etc.) să fie completate la zi în strictă concordanţă cu destinaţia acestora, astfel încât să permită identificarea şi controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate;
 • Răspunde de prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială, a informaţiilor cu privire la relaţiile cu actionarii, clienţii, furnizorii şi băncile, bugetul statului;
 • Verifica evidenţa contabilă asupra mijloacelor fixe şi cheltuielilor pentru investitii, avansurile plătite, cheltuielile efective aferente lucrărilor de investiţii în curs şi a celor terminate;
 • Asigură virarea obligaţiilor către bugetul statului;
 • Verifica efectuarea platilor tuturor obligaţiilor ce revin companiei în cadrul activităţii economice şi financiare către bugetul de stat (TVA, taxe, impozite fiscale, etc);
 • Verificarea lunară a balanţei de verificare;
 • Intocmeste rapoartele financiare solicitate de catre autoritati: BNR/MFP si organele de control, conform legislatiei in vigoare;
 • Intocmeste declaraţiile lunare privind impozitele şi taxele si viramentele de plata privind aceste taxe catre bugetul statului;
 • Verifica si autorizeaza ordinele de plata si operatiunile bancare efectuate prin conturile bancare ale companiei;
 • Verifica reconcilierea intre contabilitate si operational;
 • Participă la şedinţe şi proiecte noi din cadrul departamentului sau companiei;
 • Răspunde de indeplinirea corecta, la timp si in bune conditii a atributiilor pe care le are, precum si a celorlalte sarcini atribuite de superiorul ierarhic;
 • Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea corectă a procedurilor şi reglementarilor interne, in general, si a celor specifice activitatii sale, precum si de respectarea normelor legale in vigoare;
 • Răspunde de corecta întreţinere şi folosire a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aparţinând companiei., aflate în dotare şi/sau utilizate în mod direct;

CERINTE:

 • Educaţie / Formarea ulterioară: Studii superioare de specialitate
 • Experienţă de lucru: Experienţă pe un post similar in companii financiar bancare
 • Cunoştinţe specifice: Cunoştiinţe avansate de contabilitate
 • Cunoştinţe avansate de limbă engleză
 •  Bune cunoştinţe de operare calculator

                Abilităţi / Competenţe:

 •  Aptitudini de comunicare orala si scrisa
 •  Orientare catre client si spirit organizatoric
 •  Abilitatea de a-si planifica independent activitatea
 •  Abilitatea de a lucra in echipa, cat si independent
 •  Abordare profesionala a activitatilor de serviciu
 •   Abilitati de respectare a termenelor

Ne puteti trimite CV-ul pe adresa de e-mail recrutare2@abchumancapital.ro

Aplică pentru acest job

Încarcă CV-ul tău sau un alt fișier relevant.
Prin trimiterea acestui formular sunteți de acord cu acceptarea Termenilor și condițiilor, disponibili la adresa https://recrutaresiselectie.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare/ si cu politica de confidentialitate si protectie a datelor, disponibila la adresa: https://recrutaresiselectie.ro/politica-de-confidentialitate/

Distribuie în social media

Author: admin