Contract Manager

  • Full Time
  • Bucuresti
  • This position has been filled

Contract Manager

Scopul postului: gestionează activitatea comerciala la nivelul companiei; Elaborarea contractelor pentru servicii de proiectare in concordanta cu conditiile generale FIDIC si nu numai;

Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului:
• Urmarirea derularii proiectelor;
• Supravegherea si administrarea contractelor de proiectare structurala si arhitecturala conform etapelor descrise in proiect;
• Intocmeste rapoarte privind evolutia proiectelor pe stadii de executie;
• Medierea relatiei cu beneficiarii lucrarilor si cu inginerii, in calitatea lor de reprezentanti ai beneficiarilor;
• Supravegherea respectarii conditiilor contractului;
• Intocmirea documentatiei specific proiectelor in functie de cerintelor cartilor FIDIC si nu numai;
• Verifica si monitorizeaza periodic solvabilitatea beneficiarilor, prin accesarea programelor specifice.
• Negociază cu furnizori/colaboratori preturile de achiziţie, încheie contractele cu aceştia;
• Ia măsurile necesare pentru ca toate contractele să fie executate în limita bugetului;
• Intocmeşte şi analizează cererile de ofertă;
• Elaborează politicile, procedurile şi instrumentele de lucru necesare gestionarii activităţii comerciale la nivel de companie;
• Elaborează propuneri de îmbunătăţire a procedurilor şi instrumentelor de lucru în scopul reducerii costurilor;
• Organizează şi participă la licitaţii;

Descrierea responsabilităţilor postului:
• Corectitudionea datelor raportate;
• Optimizarea costurilor şi timpului, derularea activităţilor în condiţii de siguranţă;
• Folosirea eficientă a resurselor alocate departamentului;
• Asigură menţinerea de relaţii profesionale cu toţi colaboratorii;
• Promovează respectul reciproc, colaborarea şi transparenţa în interiorul departamentului, în raporturile
dintre departamente, precum şi în relaţiile cu persoanele din afara firmei;
• Promoveaza menţinerea în cadrul companiei a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru;
• Menţine un climat de lucru echitabil, riguros şi responsabil în departament;
• Menţine şi transmite un standard înalt de profesionalism în realizarea activităţilor departamentului;
• Respectă obiectivele propuse în acord cu strategia companiei;
• Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces;
• Asigură sprijin în vederea finalizării cu succes a contractelor incheiate.

Cerinte:
• Nivel de studii: superioare cu profil economic, inginerie economica;
• Cursuri de pregătire: programe de gestiune, management general şi de specialitate;
• Experienţă:
• în specialitate: 5 ani

• pe post: minimum 2 pe post asemănător
• bună cunoaştere a mediul de afaceri;
• capacitate de previziune;
• abilităţi numerice;
• abilităţi de negociere, diplomaţie, toleranţă;
• discernământ şi capacitatea de a rezolva problemele;
• asumarea responsabilităţii;
• bună cunoaştere a legislaţiei comerciale;
• capacitate de analiză şi capacitate de sinteză;
• obiectivitate, atitudine profesionistă;
• echilibru emoţional, constanţă în atitudini şi manifestări;
• preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.
• Minim 5 ani experienta in contractarea de bunuri si servicii.
• Experienta in negocierea si derularea contractelor FIDIC si nu numai.
• Cunoaştere limbi străine: limba engleză, preferabil nivel mediu sau avansat.
• Operare PC: Word, Excel, PowerPoint.

CV-urile pot fi trimise a urmatoarea adresa de email: corina.diaconu@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin