Controlor financiar – Braila

  • Full Time
  • Braila
  • This position has been filled

Controlor financiar – Braila

Scopul postului: Diagnoza şi evaluarea companiei din punct de vedere financiar, precum şi fundamentarea sau reconcilierea planurilor de afaceri din punct de vedere financiar.

Pregatirea si experienta:

                Studii  superioare;

             Alte certificari specific in domeniul contabil | raportarii

                Cunostinte:      

             Operare calculator – nivel expert in Mocrosoft Office

             Legislatia cu impact asupra activitatii contabile;

             Procesele contabile si fiscale;

             Standarde Contabile Romanesti;

             Utilizarea sistemului informatic pentru conducerea contabilitatii.

                Aptitudini           

             Abilitati de conducere a echipei, organizare si planificare, comunicare si coordonare;

             Abilitati de asumare a responsabilitatii, adaptabilitate, corectitudine si seriozitate;

             Simtul raspunderii pentru sarcinile atribuite, atentie distributiva, autocontrol, disciplina, punctualitate,  constinciozitate, politete.

             Incadrarea in termenele solicitate de managementul superior, autoritati si raportarea la grup.

                Atitudini       

             Nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale;

             Sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul spatiului de lucru;

             Disponibilitate la lucrul peste program;

             Este interzis consumul de bauturi alcoolice sau subtante halucinogene (droguri), in timpul programului precum si prezentarea la program sub influenta acestora.;

  1. Responsabilitatile si sarcinile postului

Legat de activitatile specifice, raspunde de:

             Organizeaza, indruma, conduce si controleaza desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii;

             Responsabil de proces – Ecosistem Raportare;

             Sage implementare ulterior sa devina, Sage Key User;

             Charisma explorarea tuturor resurselor aplicatiei pentru identificarea functionalitatilor in raportarea financiara;

             Imbunatatirea acuratetii raportarii operationale;

             Excel – experienta la nivel Expert User;

             Power Point – Prezentari pentru Management – Expert User;

             Suport constant pentru echipa din departamentul economic;

             Planificare

             Bugetare la nivel de detaliu si consolidat;

             Calculatii – antecalcul si postcalcul;

             Analize

             Rapoarte Ad-hoc, Zilnice, Saptamanale, Bilunare, Lunare;

             Inventariere

             Responsabil de Proces – Proceduri;

             Multiple activitati curente legate de departamentul economic;

             Participa in activitate de audit intern si extern oferind informatiile necesare si este responsabil de implementarea recomandararilor din rapoartele de audit.

             Realizează analiza economico-financiară a companiei (lunar, trimestrial, semestrial, anual), atât la nivel general cât şi pe centre de profit. Interpretează rezultatele analizei şi propune soluţii de optimizare care rezultă din compararea rezultatelor cu cele anterioare, cu cifrele bugetate şi cu informaţiile din agricultura. Întocmirea de analize comparative ale costurilor globale și pe produse, formularea de propuneri pentru creşterea ponderii produselor cu eficienţă economică sporită.

             Realizează analiza diagnostic a companiei, elaborează planurile de măsuri de corectare a deficienţelor constatate şi urmăreşte implementarea acestora şi eficacitatea lor;

             Fundamentează din punct de vedere economic planurile de afaceri pe termen scurt, mediu şi lung, consolidează bugetele, defineşte constrângerile financiare şi se asigură de ȋnţelegerea acestora de către responsabilii de bugete. Se asigură de corectitudinea datelor cuprinse ȋn buget cu toate elementele acestuia;

             Conduce pregătirea rapoartelor financiare care rezumă şi prognozează poziţia financiară a companiei. Transmite conducerii companiei raportări conform cerinţelor. Asigură suportul informaţional necesar luării deciziilor la nivel de board.

Realizeaza analiza financiară cu privire la potenţialul financiar al firmei şi eficienţa utilizării resurselor financiare.

             Se obliga sa nu ofere unor terte persoane si sa nu foloseasca interes personal echipamente si utilaje, puse la dispozitia salariatului de catre angajator, in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;

             Raspunde de acuratetea datelor prelucrate si de acuratetea informatiilor furnizate.

             Organizarea si derularea proiectelor desfasurate prin finantarea cu fonduri europene: initiere, planificare, monitorizare, control si finalizare a proiectelor conform cerintelor angajatorului;

             Reprezinta interesele angajatorului, fara a se angaja in relatii contractuale de orice natura cu niciun furnizor din cadrul proiectului;

             Responsabil pentru implementarea activitatilor proiectului cu fonduri europene si atingerii rezultatelor planificate in proiect;

             Propune, alege si adapteaza setul de procedure si formulare (metodologia) de proiect dupa care se va derula proiectul;

             Este responsabil pentru managementul proiectului organizational si conceptual;

             Indeplineste alte sarcini repartizate de conducerea societatii;

             Sa se prezinte la munca, apt pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu.

Legat de disciplina muncii, raspunde de:

             Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate;

             Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma;

             Utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special;

             Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la firma;

             Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau;

             Respectarea procedurilor de lucru specifice firmei (programul de lucru, punctualitatea in intocmirea si predarea rapoartelor etc.);

             Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei;

             Se implica activ in vederea solutionarii situatiilor de criza care pot afecta buna desfasurare a activitatii din cadrul fermei/sectorului;

Obiective de performanta ale postului

Indicatori de performanta specifici        

             Lipsa erorilor in situatiile financiare si declaratii;

             Stabilirea unui cadru organizatoric care sa permita desfasurarea activitatilor in conditii de eficienta;

             Luarea deciziilor privind solutionarea operativa a oricarui tip de disfunctionalitate;

             Preocuparea continua pentru cresterea performantelor finale ale societatii;

             Transmiterea deciziilor catre personalul din subordine, insotite de instructiuni precise de realizarea,prin modalitati de transmitere corecte  si operative.

Indicatori de performanta calitativi          

             Pregatirea profesionala;

             Disponibilitate la efort;

             Creativitate si spirit de initiativa;

             Capacitatea de implementare;

             Capacitatea de autoperfectionare;

             Capacitatea de asumare a responsabilitatilor;

             Capacitatea de control;

             Competenta In gestionarea resurselor alocate;

             Competenta decizionala;

             Capacitatea de a organiza;

             Capacitatea de coordonare;

             Capacitatea de a rezolva eficient problemele.

 

Ne puteti trimite CV-ul la adresa de e-mail recrutare2@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin