Director Comercial – FMCG – Bacau

 • Full Time
 • Bacau

Director Comercial – FMCG – Bacau

Descrierea postului

Rolul postului: planifică, organizează şi coordonează activitatea de vânzare a tuturor produselor din portofoliul companiei, în scopul realizării obiectivelor agreate şi a indicatorilor de performanţă.

Responsabilităţi şi sarcini

 • Întocmeşte targetele anuale şi lunare de vânzare pentru toate categoriile de produse

– se informează permanent cu privire la evoluţia pieţei produselor pe fiecare categorie, cerinţele

consumatorilor, tendinţele din sectorul de distribuţie a produselor similare; sintetizează şi analizează împreună cu departamentul de marketing aceste informaţii;

– comunică membrilor echipei de vânzări obiectivele anuale şi lunare acţiune;

 • Planifică, organizează şi coordonează activitatea de vânzare a produselor din portofoliul companiei

– planifică şi organizează zonele de vânzare deservite de către echipa de vânzări din subordine, în funcţie

de potenţialul şi numărul clienţilor, de specificul zonei şi a obiectivelor propuse;

– stabileşte, în funcţie de necesităţile curente, numărul de personal necesar desfăşurării activităţii şi agreează cu managementul societăţii structura organizatorică a departamentului;

– stabileşte responsabilităţile şi sarcinile pentru toate posturile din cadrul departamentului cu consultarea managerilor din subordine;

– analizează, pe baza rapoartelor specifice, evoluţia stocului şi a livrărilor şi emite previziunile de vânzări

pentru fiecare categorie de produse;

– monitorizează zilnic volumul total al livrărilor către clienţi, urmărind gradul de îndeplinire obiectivelor

lunare stabilite; întreprinde măsurile necesare realizării acestor obiective;

– considerând analizele de vânzări şi propunerile făcute de echipa din subordine, stabileşte direcţiile de

acţiune şi obiectivele specifice pentru subordonaţii direcţi;

– stabileşte obiective pentru fiecare canal de distribuţie şi solicită personalului din subordine împărţirea targetului pe fiecare client în funcţie de istoricul de vânzări şi potenţialul zonei, precum si agrearea cu clienţii a obiectivelor lunare;

– avizează reducerile acordate clienţilor IKA, în conformitate cu prevederile contractuale.

 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile de parteneriat cu clienţii actuali şi potenţiali

– vizitează periodic distribuitorii şi clienţii de tip IKA, în scopul identificării nevoilor acestora şi stabileşte

cele mai bune modalităţi de satisfacere a acestor nevoi, astfel încât organizaţia să obţină un nivel maxim de

vânzări şi profitabilitate;

– analizează împreună cu NKAM oportunităţile de listare a produselor la noi clienţi IKA

– monitorizează permanent respectarea înţelegerilor contractuale şi dispune măsuri concrete ori de câte

ori sunt sesizate abateri de la acestea;

– monitorizează prezenţa produselor listate la clienţii IKA, prin intermediul rapoartelor de

monitorizare a prezenţei la raft a produselor şi pe baza informaţiilor primite de la echipa de vânzări;

 • Propune şi implementează acţiunile de marketing aprobate în scopul promovării şi creşterii vânzărilor de produse

– analizează, împreună cu Directorul de marketing şi Trade Marketing Manager, propunerile privind oportunitatea iniţierii de acţiuni de promovare şi marketing;

– propune spre aprobare programele specifice şi mecanismele de implementare;

– analizează informaţii despre produsele concurente, acţiuni de marketing, promoţii şi propune conducerii

organizaţiei soluţii de creştere a vânzărilor în condiţii de profitabilitate;

– analizează periodic datele cu privire la preturile de vânzare ale produselor versus produsele

concurente pe diferite tipuri de clienţi şi propune conducerii organizaţiei soluţii pentru a menţine mărcile companiei într-un raport preţ – calitate cât mai eficient;

 • Coordonează direct activităţile de trade marketing în scopul promovării şi creşterii vânzărilor de

produse ambalate

– propune spre aprobare programele specifice şi mecanismele de implementare;

– avizează bugetele acţiunilor de trade marketing şi le supune aprobării conducerii societăţii;

 • Iniţiază, implementează şi monitorizează activitatea de export a produselor, cu respectarea politicilor comerciale stabilite la nivelul societăţii, în scopul realizării obiectivelor agreate şi a indicatorilor de performanţă.

– identifică împreuna cu Seful biroului de export principalele zone de export şi propune strategia privind dezvoltarea de parteneriate cu firmele din zona respectivă;

– evaluează potenţialii parteneri de afaceri şi avizează ofertele către aceştia;

– negociază condiţiile contractuale standard stabilite prin contractul cadru de vânzare – cumpărare şi eventualele derogări;

– avizează contractele de vânzare – cumpărare;

– urmăreşte derularea contractelor încheiate, a.i. s­ă se asigure continuitatea colaborării şi respectarea înţelegerilor făcute;

– propune şi avizează bugetul de cheltuieli alocat activităţilor de export;

– elaborează şi implementează acţiuni de marketing la nivel internaţional, în scopul creşterii vânzărilor şi fidelizării clienţilor

– monitorizează indicatorii de performanţă stabiliţi pentru acţiunile de marketing implementate;

 • Monitorizează dinamica pieţei la nivel naţional, pe categoriile de produse ale companiei şi raportează periodic informaţii cu privire la aceasta

– analizează şi transmite managementului informaţiile şi concluziile despre dinamica produselor din

 • Monitorizează stocurile de produse finite existente în vederea evitării situaţiilor de lipsă a mărfurilor

(out-of-stock) şi de supradimensionare a stocurilor (over-stock)

 • Raportează periodic informaţii cu privire la indicatorii de performanţă monitorizaţi
 • Conduce şi motivează echipa din subordine în măsură să crească vânzările şi eficienţa activităţilor desfăşurate
 • Desfăşoară şi se implică activ în toate acţiunile menite să îmbunătăţească performanţa individuală

şi de echipă.

Cerinţele postului

Studii: superioare;

 • Alte cursuri de pregătire şi atestare: Tehnici de vânzare; Tehnici de negociere; Management – prezinta un avantaj

­­­­­­­­­­­­

Experienţă în domeniu: Vânzări sau comerţ – 10 ani

Experienţă pe un post similar – minim 2 ani

Aptitudini specifice:

 • Atenţie la detalii
 • Viteza de reacţie

Abilităţi:

 • Spirit de ordine şi disciplină
 • Capacitate de comunicare
 • Abilitaţi de negociere
 • Capacitate de lucru în echipă
 • Gândire analitică
 • Rezistenta la stres şi efort

Competenţe specifice:

 • Capacitate de planificare, organizare şi control a activităţii
 • Capacitate de coordonare şi motivare a angajaţilor din subordine
 • Capacitatea de a lua decizii
 • Capacitate de negociere
 • Capacitatea de a analiza, propune şi implementa soluţii pentru îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă
 • Capacitate de utilizare eficientă a resurselor
 • Capacitate de a culege, structura şi analiza informaţii
 • Capacitate de monitorizare şi implementare a acţiunilor de marketing.

Va rugam sa trimiteți CV-ul la adresa de email: corina.diaconu@abchumancapital.ro

                                                                                          

Încarcă CV-ul tău sau un alt fișier relevant.

DATE INFORMATIVE

Prin accesarea si/sau utilizarea paginii noastre de internet si/sau a oricaror servicii indicate in cadrul acesteia, va exprimati acordul asupra continutului urmatoarelor documente: Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate, Limitarea raspunderii, Politica privind modulele cookie, Acordul utilizatorului, Declaratie pe propria raspundere. Va rugam sa cititi cu atentie documentele mentionate pe care le veti gasi in footer-ul web-site-ului. Daca nu sunteti de acord cu continutul acestor documente, va rugam sa NU VA INREGISTRATI pe acest site si sa nu accesati sau sa utilizati in alt mod pagina noastra de internet si/sau orice servicii indicate in cadrul acesteia.

Imi exprim acordul pentru procesarea datelor mele cu caracter personal avand ca scop al prelucrarii selectia si plasarea fortei de munca si resurse umane de catre orice entitate juridica din cadrul ABC Human Capital si/sau de orice alta terta parte autorizata de ABC Human Capital, transferul acestora catre terte parti (incluzand potentiali angajatori, retele sociale, site-uri de recrutare), in orice sistem/sisteme de evidenta in Romania sau in afara Romaniei. Am verificat Politica de confidentialitate si Limitarea Raspunderii disponibile pe acest website si am inteles drepturile care imi sunt recunoscute conform legislatiei aplicabile.*
Imi exprim acordul pentru procesarea datelor mele cu caracter personal avand ca scop reclama, marketing si publicitate, catre orice entitate juridica din cadrul ABC Human Capital si/sau de orice alta terta parte autorizata de ABC Human Capital, transferul acestora catre terte parti, in orice sistem/sisteme de evidenta in Romania sau in afara Romaniei. Am verificat Politica de confidentialitate si Limitarea Raspunderii disponibile pe acest site si am inteles drepturile care imi sunt recunoscute conform legislatiei aplicabile. De asemenea, IMI EXPRIM ACORDUL PENTRU A PRIMI DE LA ABC HUMAN CAPITAL ORICE COMUNICARI IN SCOP DE RECLAMA, MARKETING SI PUBLICITATE INCLUZAND COMUNICARI COMERCIALE (cum ar fi buletine informative, rapoarte, stiri, oferte) PRIN ORICE MIJLOACE (incluzand posta electronica, telefonie, sms, mms, curier). Confirm ca adresa de e-mail indicata in cadrul acestui site este cea la care doresc sa primesc aceste comunicari.*
Va rog sa ne comunicati acceptul dvs expres (DA – sunt de acord / NU – nu sunt de acord) cu privire la posibilitatea ca noi sa pastram CV-ul dvs in baza noastra de date si sa va trimitem in continuare propuneri de locuri de munca, conform noului regulament GDPR. https://recrutaresiselectie.ro/politica-de-confidentialitate/

Author: admin