Expert achiziții publice/Coordonator departament Licitații

 • Full Time
 • Bucuresti

Expert achiziții publice / Coordonator departament Licitații

Localizare: Bucuresti

Rolul în cadrul companiei al unui Expert de achizitii publice este important pentru asigurarea conformității cu legislația și regulamentele privind achizițiile publice, precum și pentru gestionarea eficientă a procesului de achiziții. Acesta trebuie să redacteze corect și să completeze documentele necesare pentru procesul de achiziție, inclusiv caietele de sarcini, anunțurile de participare la licitații, contractele și alte documente legate de achiziții publice.

Un alt aspect important al rolului este identificarea și gestionarea riscurilor asociate achizițiilor publice, precum și asigurarea conformității cu toate cerințele legislative și procedurale.

Expertul de achizitii publice va fi subordonat Directorului General / Management și va lucra în strânsă colaborare cu departamentele din cadrul societatii.

Competente

 • Un expert în achiziții publice trebuie să aibă o înțelegere profundă a legislației și regulamentelor privind achizițiile publice din țara în care operează firma. Acesta trebuie să fie familiarizat cu toate cerințele și procedurile specifice ale achizițiilor publice, inclusiv legislația referitoare la contractele publice, procedurile de licitație și criteriile de evaluare.
 • Este esențial să poată dezvolta strategii de achiziții publice care să răspundă nevoilor și obiectivelor proiectelor.
 • Expertul în achiziții publice trebuie să aiba abilități analitice solide și capacitatea de a lua decizii bine fundamentate.
 • Comunicarea eficientă este crucială în acest rol, deoarece expertul trebuie să poată comunica clar și coerent cu colegii din cadrul firmei și cu alte părți interesate implicate în procesul de achiziții publice. Aceasta implică atât abilități de comunicare verbală, cât și scrise.

Responsabilități

 • Implicarea activă în activitățile de dezvoltare și vânzare ale companiei pentru promovarea serviciilor companiei;
 • Monitorizarea și analizarea constantă a Sistemului Public de Achiziții Publice pentru identificarea oportunităților de proiecte și prezentarea acestora către managementul companiei;
 • Coordonarea și gestionarea întregului proces de achiziții publice, asigurându-se că toate etapele sunt finalizate în conformitate cu legislația și cerințele specifice;
 • Analizarea continuă a legislației specifice în vigoare și acordarea de consultanță specializată echipei și managementului;
 • Identificarea și propunerea partenerilor și subcontractanților necesari pentru calificarea societății în ofertele depuse;
 • Administrarea contractelor specifice activității, asigurând respectarea termenelor și a cerințelor contractuale;
 • Derularea procedurile de atribuire, inclusiv răspunderea la solicitările autoritățiilor contractante până la adjudecarea contractului;
 • Realizează propunerea tehnică, grafice gantt, eligibilitate.
 • Realizează analize pe licitație la nivel de documente primite de la autorități cât și pe Proiectul Tehnic / D.A.L.I. / Studiu de fezabilitate.
 • Transmiterea către departamentul de proiectare a informațiilor tehnice care au stat la baza elaborării ofertei și în momentul semnării contractului de servicii, cu scopul de a garanta că ofertele sunt completate corect și că serviciile sunt prestate în conformitate cu cerințele specificate.
 • Comunicarea cu beneficiarul pe parcursul procesului de ofertare și, dacă este necesar, și în timpul derulării contractului, pentru a asigura o comunicare eficientă și pentru a răspunde la eventualele solicitări sau necesități;
 • Reprezentarea companiei în relațiile cu autoritățile contractante, clienți privați pe parcursul procedurii de achiziție publică/ întocmirea ofertei comerciale precum și ulterior după adjudecarea contractului de servicii, atunci când este necesar;
 • Menținerea confidențialității datelor și contribuția la implementarea deciziilor strategice ale managementului privind activitatea de ofertare.
 • Coordonarea activității echipei pentru a asigura îndeplinirea eficientă a obiectivelor stabilite pentru departament.
 • Evaluarea performanței echipei și a proceselor departamentului, furnizarea de feedback și raportarea către management cu privire la realizările și provocările întâmpinate.
 • Realizeaza documentele premergatoare licitatiilor: recomandari,doc jsutificative etc.

Nivel calificare / Educație

 • Obligatoriu – studii superioare într-un domeniu relevant, cum ar fi arhitectură, inginerie civilă, inginerie structurală, design interior sau un domeniu similar.

Experiență practică

 • Calificare/experiența dovedită – poziție similară – minim 5 ani
 • Cunoștințe ale standardelor, legislației, normativelor și reglementărilor în domeniul de activitate;

Cunoștințe de sistem

 • Capabil să gestioneze produse software, inclusiv, dar fără a se limita la, încorporarea de noi versiuni, menținerea software-ului moștenit și personalizarea software-ului pentru nevoile specifice ale proiectului.Sa cunoasca softuri pentru realizarea graficelor gant.
 • Office (Word, Excel, Microsoft project)
 • Bună înțelegere a sistemului de achizitii publice
 • Cunoașterea bazei sistemului legislativ din Romania
 • Cunoașterea legislației specifice achizițiilor publice
 • Reprezintă un avantaj:
 • -Gestionarea departamentului
 • Cunoștințe – Limba
 • Romana – Fluent (scris, vorbit)
 • Engleza – Fluent (scris, vorbit), alte limbi străine;

Ne puteți trimite CV-ul pe adresa de e-mail recrutare2@abchumancapital.ro

Aplică pentru acest job

Încarcă CV-ul tău sau un alt fișier relevant.
Prin trimiterea acestui formular sunteți de acord cu acceptarea Termenilor și condițiilor, disponibili la adresa https://recrutaresiselectie.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare/ si cu politica de confidentialitate si protectie a datelor, disponibila la adresa: https://recrutaresiselectie.ro/politica-de-confidentialitate/

Distribuie în social media

Author: admin