Expert contabil – Braila

 • Full Time
 • Braila
 • This position has been filled

Expert contabil – Braila

Scopul postului: Organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea optima a activitatii societatii si a tuturor operatiunilor financiar-contabile ale societatii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Cerinte:              

 •  Studii Superioare (profil economic);
 •  Membru CECCAR;
 • Alte certificari specifice in domeniul contabil.

 Cunostinte:

 • Operare calculator;
 •  Legislatia cu impact asupra activitatii contabile;
 • Procesele contabile si fiscale;
 • Standarde Contabile Romanesti;
 • Utilizarea sistemului informatic pentru conducerea contabilitatii.

 Aptitudini    

 • Abilitati de conducere a echipei, organizare si planificare, comunicare si coordonare;
 • Abilitati de asumare a responsabilitatii, adaptabilitate, corectitudine si seriozitate;
 • Simtul raspunderii pentru sarcinile atribuite, atentie distributiva, autocontrol, disciplina, punctualitate,  constinciozitate, politete.

Atitudini    

 • Nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale;
 •  Sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul spatiului de lucru;
 • Disponibilitate la lucrul peste program;

Responsabilitatile si sarcinile postului

Legat de activitatile specifice, raspunde de:

 • Organizeaza, indruma, conduce si controleaza desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii;
 • Urmareste respectarea principiilor contabile si evaluarii patrimoniului;
 •  Organizeaza si coordoneaza contabilitatea tuturor operatiilor derulate de societate (contabilitatea de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea gestiunilor) in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Organizeaza si participa Intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar;
 • Organizeaza si participa la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 • Supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;
 • Verifica si asigura corectitudinea tuturor operatiunilor contabile aferente activitatilor economice desfasurate de societate;
 • Intocmeste corect si depune la autoritatile competente situatiile financiare in termenele legale;
 • Intocmeste declaratiile fiscale ale companiei si le depune la autoritatile competente in termenele legale;
 • Supervizeaza impelmentarea procedurilor de contabilitate;
 • Monitorizeaza cadrul legilativ pentru a identifica eventualele modificari legilsative care au impact asupra activitatilor pe care le desfasoara echipa de contabilitate;
 • Raspunde de consemnarea corecta si la timp (in momentul efectuarii) in documentele justificative a oricarei operatiuni care afecteaza patrimoniul societatii;
 • Raspunde de intocmirea bilantului contabil si balantei de verificare conform termenelor stabilite de legislatia in vigoare;
 • Raspunde de respectarea disciplinei de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar;
 • Asigura si raspunde de indeplinirea si la termen a obligatiilor fata de bugetul societatii, statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • Raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;
 • Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru;
 • Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand alaturi de persoane abilitate, la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare;
 •  Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime  a echipamentelor si apraturii din dotarea societatii aflate la dispozitia salariatului, in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
 • Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotarea societatii de catre intreg personalul din subordine;
 • Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionarea personalului din subordine, participand la luarea acestor masuri (alaturi de persoane abilitate), conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare;
 • Coordoneaza personalul din subordine si asigura respectarea normelor interne de functionare ale companiei, de catre personalul din subordine;
 • Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale, dintre subordonatii directi;
 • Responsabil de proces – Ecosistem Raportare;
 •  Sage implementare ulterior sa devina, Sage Key User;
 •  Charisma explorarea tuturor resurselor aplicatiei pentru identificarea functionalitatilor in raportarea financiara;
 • Imbunatatirea acuratetii raportarii operationale;
 • Excel – experienta la nivel Expert User;
 • Power Point – Prezentari pentru Management – Expert User;
 • Suport constant pentru echipa din departamentul economic;
 • Planificare
 • Bugetare la nivel de detaliu si consolidat;
 • Calculatii – antecalcul si postcalcul;
 • Analize
 • Rapoarte Ad-hoc, Ailnice, Saptamanale, Bilunare, Lunare;
 • Inventariere
 • Responsabil de Proces – Proceduri;

 

Ne puteti trimite CV-ul pe adresa de e-mail recrutare2@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin