Expert Fonduri Structurale

 • Full Time
 • Bucuresti
 • This position has been filled

Expert Fonduri Structurale

CERINŢELE POSTULUI

STUDII:  absolvent de studii superioare economice/juridice (tehnice opțional)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:

–  min. 2 ani experiență în domeniul accesării de fonduri nerambursabile

–  experiența în cadrul proiectelor de infrastructură reprezintă un avantaj

TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE:

 • conștiinciozitate
 • atenție mare la detalii
 •  adaptabilitate rapidă
 •  flexibilitate
 •  creativitate
 • rezistență la efort intelectual
 •  toleranță la incertitudine
 • autonomie

COMPETENȚE și ABILITĂȚI:

 • Generale
 •  abilitate generală de învățare (raționament analitic, transfer analogic, memorie, atenție la detalii)
 • capacitatea de a evalua riscuri și de a indetifica soluții
 • capacitatea de a prezenta cunoștinte din diverse surse în limbaj accesibil
 • abilități de comunicare
 • inițiativă
 • abilități analitice
 • capcitate de sinteză
 • orientare spre calitate și rezultat
 • comunicare eficientă
 • organizare și planificare
 • structurare a ideilor
 • abilități de prezentar
 • lucrul eficient în echipa

Specifice

 • operare Ms Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet, CRM
 • Cunoașterea surselor de finanțare
 • Cunoştinţe engleza: nivel avansat

Sarcini, responsabilități

– Analizează și monitorizează în permanență sursele de informare pentru programele operationale finantate din Fonduri Nerambursabile sau guvernamentale (documentele cadru de implementare, ghidurile solicitantului, legislatie privind eligibilitatea cheltuielilor, alte documente)

– Identifică oportunitățile de atragere si utilizare a fondurilor structurale pentru dezvoltarea comunităților din România. Propune noi domenii de activitate în domeniul consultanței și proiectării.

– Prezintă aceste oportunități Directorului de Departament, Directorului General și definește împreună cu aceștia soluția optima de implementare a proiectelor si obtinere a finantarilor.

– Ofera consultanță privind accesarea de fonduri structurale pentru finanțarea de proiecte.

– Realizează materiale suport și documente de lucru necesare la întâlnirile cu clienții și partenerii. (prezentări power point; fișe de proiect; liste de oportunități de finanțare; etc..).

– Identifică și negociază colaborări în vederea scrierii, depunerii și realizării managementului proiectelor finanțate din fonduri structurale.

– Coordonează și monitorizează realizarea și depunerea proiectelor finanțate din Fonduri Structurale.

– Actualizează și întreține baza de date cu informații referitoare la proiectele finanțate din Fonduri Structurale (cereri de finanțare depuse, statusul cererilor, planificare, dezvoltare, etc.. ).

– Întocmește lunar sau ori de câte ori este solicitat, raportări  privind activitatea desfășurată, conform procedurilor de lucru și la solicitarea Directorului General.

– Colaborează cu colegii din departament în vederea întocmirii și actualizării situației proiectelor, contractelor în derulare sau din forecast.

– Comunică și colaborează cu Departamentele de Infrastrcutură, Mobilitate Urbană, Urbanism și Regenerare Urbană, Smart City,  Devize, Project Management.

– Menține în permanență un nivel foarte bun de cunoaștere a serviciilor și soluțiilor de consultanță promovate de companie.

– Îndeplinește atribuțiile ce-i revin din documentația sistemului de management integrat calitate, mediu, securitatea și sănătatea muncii.

– Respectă obligaţiile privind protecţia mediului: folosirea în mod economic a apei de la robinet, folosirea hârtiei etc.

RELAŢII IERARHICE:

DIRECTE:  Director Departament Fonduri Structurale

INDIRECTE:  Director General

 

Va rugam trimiteti CV-ul pe adresa de e-mail recrutare2@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin