Finance & Accounting Specialist

  • Full Time
  • Bucuresti
  • This position has been filled

Finance & Accounting Specialist

Cerinte:

• Studii superioare financiar-contabile, membru CECCAR prezinta un avantaj;
• Experienţa pe un post similar de minim 3-5 ani, de preferat tot într-un grup de firme (industria constructiilor reprezinta un avantaj);
• Bune cunoştinţe de legislaţie fiscală locală si internationala;
• Familiarizat cu aplicaţii tip ERP; implementare anterioara de ERP prezinta un avantaj;
• Excelente abilităţi de comunicare, de coordonare şi dezvoltare a echipei din subordine;
• Asumarea responsabilităţii privind activitatea desfăşurată;
• Autonomie în activitatea zilnică şi luarea deciziilor;
• Iniţiativă, capacitatea de a oferi soluţii ad-hoc;
• Putere de concentrare şi atenţie la detalii;
• Aptitudini analitice si sintetice;
• Proactiv si orientat catre rezultate;
• MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Outlook.
• Cunostinte de limba engleza;
• Permis de conducere.

Responsabilitati:

• Asigura organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii;
• Organizeaza, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii;
• Asigura si raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
• Organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv.
• Realizeaza periodic analize la nivelul departamentului financiar-contabilitate si propune strategii, metode si instrumente de interventie pentru optimizarea performantei.
• Realizeaza analizele financiare pe care le solicită managementul;
• Raspunde de consemnarea corecta si la timp a tuturor operatiilor care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative;

• Raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii;
• Raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului, urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii.
• Participa la intocmirea bugetului;
• Analizeaza rezultatele lunare si variatiile fata de buget;
• Elaboreaza rapoarte, analize, auditand activitatea curenta si propunand solutii de imbunatatire a proceselor interne de lucru.
• Urmareste permanent legislatia din domeniul financiar-contabil si asigura respectarea acesteia.
• Asigura asistenta si consultanta in problemele profesionale legate de activitatile financiar-contabile.
• Activitati de controlling privind operatiunile din cadrul firmei în vederea furnizării de informaţii necesare întocmirii reporting-ului lunar;
• Colaborarea cu departamentul de achiziţii din cadrul firmei în vederea furnizării de informaţii necesare pentru derularea analizelor si oportunitatilor de investitii;
• Conducerea, planificarea si organizarea eficientă a activităţii echipei.
• Elaborarea de politici şi proceduri adecvate pentru identificarea, evaluarea, măsurarea, controlul şi gestionarea riscurilor financiare;
• Stabilirea de procese, tehnici şi modele adecvate pentru evaluarea riscurilor şi limitarea expunerilor la riscuri;
• Analizarea modului în care planurile alternative de care dispune administratorul corespund situatiilor neprevăzute cu care acesta s-ar putea confrunta;
• Stabilirea sistemelor de raportare în cadrul administratorului privind aspecte legate de riscuri financiare.

CV-urile pot fi trimise la urmatoarea adresa: corina.diaconu@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin