Head of MEP (Manager departament – Instalatii)

 • Full Time
 • Bucuresti

Head of MEP (Manager departament – Instalatii)

Locatie: Bucuresti

Descriere Rol

Rolul șefului de departament MEP este de a coordona activitatea departamentului MEP si a subcontractanților.

Șeful departamentului MEP va fi subordonat Directorului Tehnic și va lucra în strânsă colaborare cu Șefii departamentelor de arhitectura si structura precum si cu companiile partenere.

Competente

 Experiență relevanta in proiecte publice, unde a coordonat o echipa de proiectare multidisciplinară MEP

 Buna înțelegere a legilor și reglementărilor aplicabile in Romania in domeniul instalațiilor din clădiri si zonelor adiacente acestora;

 Cunoștințe aprofundate ale codurilor de proiectare pentru domeniul instalațiilor aferente clădirilor;

 Capacitate de a revizui tehnic proiecte de complexitate mare si de a propune soluții de optimizare pentru conformarea la cerințele de eficiență energetică (nZEB)

 Abilitatea de a îndruma clienții/ beneficiarii prin procesul de luare a deciziilor tehnice și de a propune soluții alternative în cazul în care există modificări ale parametrilor proiectului;

 Experiență de minim 10 ani în elaborarea/ coordonarea proiectării pe specialitățile MEP

 Abilitatea de a comunica și colabora eficient cu clienții, echipa de proiectare și specialiștii tehnici, verificatori, experții pe specialitățile MEP

 Cunoașterea aprofundată a metodologiilor, tehnicilor și conceptelor de gestionare a proiectelor

 Competențe în gestionarea riscurilor și rezolvarea situațiilor neprevăzute pe parcursul proiectelor

Responsabilități

 Responsabil de toate etapele de proiect aferente specialităților MEP

 Elaborează proceduri standard de operare relevante pentru activitățile mecanice, electrice si sanitare;

 Controlează si monitorizeaza performanțele proiectelor în raport cu obiectivele departamentului și propune măsuri, dacă este necesar, pentru a asigura atingerea acestora;

 Emite soluții în cadrul etapei Concept/ante-proiect;

 Elaborează tema de proiectare pentru proiectul alocat;

 Elaborează și revizuiește proiecte de inginerie mecanică, HVAC, electrică și sanitară și supraveghează pregătirea desenelor tehnice aferente;

 Pregătește rapoarte de proiectare MEP și urmărește obținerea aprobărilor din partea autorităților de reglementare relevante;

 Asistă la elaborarea ofertelor tehnice pentru disciplinele MEP;

 Oferă consultanță tehnica relevanta pentru specialitățile MEP;

 Reprezintă firma în cadrul întâlnirilor cu beneficiarul, colaboratori, subcontractori, precum și în fata altor entități în legătură cu proiectarea, pentru proiectele pe care le coordonează;

 Responsabil pentru calitatea generală a livrabilelor proiectelor și a serviciilor alocate;

 Verifica conformitatea studiilor care stau la baza proiectului (audit energetic, alte studii) și comunica cu elaboratorii acestora, în vederea emiterii documentațiilor finale;

 Coordonează și verifică echipa alocata;

 Coordonează si verifica documentațiile elaborate de către colaboratori, subcontractori, pentru specialitățile de instalații;

 Este responsabil de transmiterea la timp a livrabilelor pentru proiectele alocate;

 Contribuie, împreună cu Directorul Tehnic – responsabil de departamentul de proiectarea, la emiterea unui buget corespunzător de ore alocate, în vederea atingerii termenelor (participă la organizarea departamentului);

 Respectă bugetul de ore alocat proiectului pentru echipa MEP;

 Evaluează activitatea membrilor echipei de MEP și contribuie la îmbunătățirea performantelor acestora;

Nivel calificare / Educație

 • Ani experiența: 8 ani – 15 ani experiența generala profesională;
 • Absolvent al Facultatea de Inginerie a Instalațiilor (Preferabil în cadrul UTCB)
 • Experiență dovedită de minim 3 ani pe o poziție similară de șef departament instalații
 • Experiență în ceea ce privește licitațiile pentru lucrări publice reprezintă un avantaj (Experiență similară – Poziție Șef Proiect, Șef Proiect Complet – Recomandări)

Cunoștințe

 Cunoștințe cu privire la conformarea în caz de incendiu, emitere documentații în conformitate cu OMAI 180, elaborare și colaborare în elaborarea Scenariului de securitate la incendiu;

 Experiență dovedită în elaborarea părților scrise (Memorii tehnice – Fazele SF, DALI, PT, DE);

 Experiență dovedită în elaborarea caietelor de sarcini;

 Experiență dovedită în ceea ce privește coordonarea cu specialităților în proiecte complexe/proiecte publice;

 Cunoaște legislația în domeniu (proiectare instalații clădiri);

 Experiență specifică/conexa, cu privire la soluții pentru încadrarea clădirilor în normele nZEB, realizarea de Clădiri Verzi.

Cerințe esențiale – De dorit – reprezintă un avantaj

 • Revit
 • AutoCAD, MagicCAD, Dialux (Ie)
 • Cunostinte in ceea ce priveste lucrul in sistemul BIM
 • Suita Microsoft (Office 365 – Teams,
 • Word, Outlook, Excel, etc).
 • Cunoștințe – Limba
 • Romana – Fluent (scris, vorbit) Engleza – Fluent (scris, vorbit), alte limbi străine;

 

 

Ne puteti trimite CV-ul pe adresa de e-mail recrutare2@abchumancapital.ro

Aplică pentru acest job

Încarcă CV-ul tău sau un alt fișier relevant.
Prin trimiterea acestui formular sunteți de acord cu acceptarea Termenilor și condițiilor, disponibili la adresa https://recrutaresiselectie.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare/ si cu politica de confidentialitate si protectie a datelor, disponibila la adresa: https://recrutaresiselectie.ro/politica-de-confidentialitate/

Distribuie în social media

Author: admin