INGINER PLANIFICARE PRODUCTIE

  • Full Time
  • Bucuresti
  • This position has been filled

Responsabilitati Inginer Planificare Productie

– Preluarea comenzilor de la clienti, emiterea necesarului de materiale aferent acestor comenzi si transmiterea spre analiza a tuturor comenzilor, pentru confirmarea termenului de livrare.
– Confirmarea termenului de livrare a comenzilor de vanzare primite in baza analizei de materiale si luand in calcul capacitatea de productie, resursele umane si resursele tehnice ale sectiei de productie.
– Planifica in executie comenzile de productie externe si interne conform pentru sectia de productie si intocmeste documentele justificative
– Analizeaza si transmite zilnic planul de productie, lista cu materiale deficitare, stadiul articolelor, termen de livrare; stabileste urgentele in vederea realizarii planului de productie a sectiei.
– Intocmeste si transmite zilnic, saptamanal, lunar rapoarte specifice
12.Efectueaza la cerere cu acordul sefului direct, orice solicitare legata de probleme de planificare ce tin de competenta sa.
13.Raspunde de respectarea cerintelor S.M.I.
14.Raspunde pentru respectarea legislatiei de mediu.
15.Raspunde pentru respectarea procedurilor interne, CCM/ RI/ Cod de Conduita.

Cerinte
Cunostinte: Tehnice
Studii: Superioare
Limba engleza – nivel avansat
Experienta: minim 3 ani
Altele: Cunostinte foarte bune operare calculator, MS Office,
Foarte bune abilitati de comunicare si organizare
Foarte bune abilitati de rezolvare de probleme sub presiune
Aptitudini:
Comunicare:⇥Abilitatea de a comunica usor si deschis cu toate nivelurile ierarhice; comunicarea informa?iilor cu amabilitate, promptitudine ?i profesionalism;
Organizare: Spirit organizatoric, cu o foarte buna capacitate de a aloca sarcini si resurse in mod eficace si eficient;
Capacitate de concentrare si atentie distributiva: Capacitatea de a urmari si executa mai multe sarcini in paralel.

Competente:

Lucrul in echipa: are deschidere catre colaborarea si cooperarea pe toate nivelurile ierarhice pentru realizarea sarcinilor.
Luarea deciziilor: capacitatea de a lua decizii in mod structurat, folosind toate informatiile disponibile si analizand solutiile alternative
Planificare: capacitatea de a estima timpul necesar efectuarii fiecarei sarcini; capacitatea de a ordona sarcinile de lucru in functie de prioritati.
Atitudinea la locul de munca:
Pro–activa: Propune solutii de imbunatatirea a conditiilor la locul de munca; Se implica in prevenirea aparitiei unor incidente la locul de munca
Seriozitate: Se ocupa de toate sarcinile de munca cu responsabilitate
Conformism: Se conformeaza regulilor si procedurilor, este punctual si respecta programul de lucru.

 

Ai experienta in productie, pe un post de Inginer Planificare Productie? Asteptam CV-ul tau! 

Distribuie în social media

Author: Corina Diaconu