Inginer proiectant echipamente sub presiune – conducte si recipiente metalice – servicii de inginerie si asistență tehnica

  • Full Time
  • Bucuresti

Inginer proiectant echipamente sub presiune – conducte si recipiente metalice – servicii de inginerie si asistență tehnica

Atribuții:

 Răspunde de execuţia la timp a lucrărilor primite, precum şi de conţinutul şi calitatea
finală a acestora, conform normelor în vigoare ;
 Realizare de schițe și desene de detaliere în urma măsurătorilor
 Responsabilitate față de măsurătorile făcute, realizarea corectă a schițelor
 Elaborare documentaţii de proiectare la faza de: studii de fezabilitate, proiect tehnic şi
detalii de execuţie, respectiv planuri coordonatoare, scheme tehnologice, caiete de
sarcini, fişe tehnice, planuri de montaj şi documentaţii ISCIR sub coordonarea șefului de
proiect
 Elaborare modele 3D circuite de conducte, recipiente si desene de ansamblu si detalii de
executie(Autocad, Autocad Plant 3D, Cadworx)
 Desene de execuție detalii pentru conducte și suporturi (Autocad)
 Inginerie de bază și inginerie de detaliu pentru sisteme de conducte;
 Întocmire scheme izometrice și vederi în plan/ secțiuni (Autocad, Autocad Plant 3D,
Cadworx, SP Isometrics)
 Calcul de dimensionare și verificare pentru conducte și recipiente sub presiune;
 Calcul de elasticitate și Analiză de tensiuni pentru sisteme de conducte și optimizarea
circuitelor de conducte din punct de vedere al flexibilității; (Piping stress analysis –
CAESAR II, CAEPipe)
 Întocmire de documente și rapoarte specifice: Breviare de calcul (conform codurilor: SR
EN 13480, SR EN 13445, SR EN 12952 și ASME B31.3, ASME B31.1); Memorii tehnice;
Caiete de sarcini; Specificație materiale
 Întocmire fișe tehnice
 Însușiirea și aplicarea noilor reglementări tehnice în domeniu
 Întocmire programe de examinări, încercări si investigații in vederea evaluării stării
tehnice a conductelor si a recipientelor sub presiune si intocmire Rapoarte tehnice finale
privind estimarea duratei remanente de viata pentru conducte si a recipiente sub presiune
(ISCIR)
 Asistenta tehnica in santier si la reglare suporturi susţinere conducte;
 Concepe și/sau analizează temele de proiectare, asigurând obținerea datelor principale
de intrare;
 Elaborează temele de proiectare pentru colaboratori si urmărește modul de respectare a
acestora;
 Elaborează schemele de principiu, schemele tehnologice, breviare de calcul, planuri
coordonatoare, fişe tehnice, caiete de sarcini pentru procurare şi montare, planuri de
execuție si montaj;
 Elaborează documentaţii de proiectare la faza de: studii de fezabilitate, proiect tehnic,
detalii de execuţie si documentaţii ISCIR
 Colaborează pe parte tehnică la elaborarea ofertelor de proiectare
 Asigură împreună cu Șeful de proiect concepţia şi realizarea lucrărilor;
 Asigură Asistenţa tehnică pe şantier şi urmăreşte comportarea în exploatare a instalaţiilor
proiectate;
 Participă şedinţele de coordonare şi asigură realizarea în termen a măsurilor stabilite;
 Susține lucrările la avizări si asigură efectuarea acțiunilor corective solicitate prin avizele
date;
 Coordonează, colaborează şi participă efectiv la elaborarea normelor de conţinut, a
instrucţiunilor şi ghidurilor de proiectare

Cerinte

 Studii superioare de specialitate (studii de Master finalizate – Facultatea de Inginerie
mecanică/ Energetică/ Petrol și gaze/Inginerie nucleara)
 Experienta – 2-4 ani
 Disponibilitate la deplasari cu ocazia vizitelor pe santier pentru realizare relevee și
măsuratori, asistenta tehnica
 Cunoștințe în folosirea unei limbi străine: Engleza – cunoștiințe nivel mediu/ avansat
(vorbit + scris), inclusiv limbaj tehnic
 Cunoasterea normelor de proiectare in domeniu (Coduri nationale, EN, ASME)
 Cunoașterea utilizării programelor necesare desfășurarii activității:
o Microsoft office: Word, Excel, Power Point, Outlook – nivel avansat;
o Internet, E-mail – nivel avansat;
o Auto CAD 2D, 3D – nivel avansat;
o CadWorx, Autocad Plant 3D– nivel MEDIU; (reprezinta un avantaj)
o CAESAR II – nivel mediu; (reprezinta un avantaj)
o PV Elite – nivel mediu; (reprezinta un avantaj)
o MathCad – nivel mediu;
o NavisWorks, Adobe Acrobat – nivel mediu;
 Permis de conducere: Cat. B

CALITĂȚI PERSONALE:

 Capacitate de analiză și sinteză, capacitate de lucru cu instrumente specifice proiectării
asistate, vedere în spatiu și simț tehnic,
 Seriozitate,
 Dornic de învățare și proactiv
 Spirit de inițiațivă și cooperare,
 Respectarea unor succesiuni de indicații și a unei planificări
 Capacitate de a munci într-o echipă multidisciplinară, abilități de comunicare
 Disponibilitate la deplasări în țară și în străinătate pentru asistență tehnică/ relevee/
proiectare
 Calitati de coordonare echipa si planificare, Capacitate de decizie in momente esentiale

 

Ne puteti trimite CV-ul pe adresa de e-mail cv@abchumancapital.ro

Aplică pentru acest job

Încarcă CV-ul tău sau un alt fișier relevant.
Prin trimiterea acestui formular sunteți de acord cu acceptarea Termenilor și condițiilor, disponibili la adresa https://recrutaresiselectie.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare/ si cu politica de confidentialitate si protectie a datelor, disponibila la adresa: https://recrutaresiselectie.ro/politica-de-confidentialitate/

Distribuie în social media

Author: admin