Inginer proiectant structuri metalice – servicii de inginerie si asistență tehnica

  • Full Time
  • Bucuresti

Inginer proiectant structuri metalice – servicii de inginerie si asistență tehnica

Atribuții:

 Întocmirea de proiecte de execuție și montaj pentru Structuri metalice si suporturi
conducte sub coordonarea șefului de proiect
 Modelare 3D structuri metalice (Autocad, Advance Steel) si calcul structuri metalice
(Graitec Advance Design si Sap2000)
 Întocmire de documente și rapoarte specifice: Breviare de calcul; Memorii tehnice; Caiete
de sarcini; Specificație materiale
 Însușiirea și aplicarea noilor reglementări tehnice în domeniu Elaborare documentaţii de
proiectare pe parte de constructii la faza de: studii de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de
execuţie, respectiv planuri coordonatoare, breviare de calcul, memorii tehnice, caiete de sarcini,
fişe tehnice, planuri de montaj;
 Calcul de dimensionare si verificare pentru structure, fundatii, rezervoare, silozuri,
suporturi, recipiente, inclusiv cele sub presiune, si elaborare documentatii de proiectare;
 Proiectare suporturi susţinere conducte si recipiente sub presiune;
 Elaborare breviare de calcul, memorii tehnice, caiete de sarcini si liste de material pentru
procurare si montaj;
 Elaborare modele 3D
 Asistenta tehnica in santier
 Asistenta tehnica la reglare suporturi susţinere conducte;
 elaborează breviare de calcul, planuri coordonatoare, fişe tehnice, caiete de sarcini
pentru procurare şi montare, planuri de execuție si montaj;
 elaborează documentaţii de proiectare la faza de: studii de fezabilitate, proiect tehnic,
detalii de execuţie pe parte de constructii
 Respectă prevederile documentației sistemului de management al călității, mediului și
OHSAS: manualul calității, mediului și OHSAS (MMC-M-OHSAS), procedurile generale (PG),
procedurile de proces (PP) și instrucțiunile de lucru (IL) și răspunde de realizarea prevederilor
aplicabile în activitatea pe care o desfășoară;
 Respectă prevederile documentelor sistemului de management al calităţii pentru
domeniul nuclear pentru activităţile desfăşurate; identifică şi documentează orice neconformitate
sau problemă referitoare la calitate care poate necesita corecţie şi iniţierea unei acțiuni
corective; implementează acţiunile corective şi preventive stabilite pentru activităţile desfăşurate.
 participă la asistenţa tehnică pe şantier si la şedinţele de coordonare şi asigură realizarea
în termen a măsurilor stabilite;
 asigură efectuarea acţiunilor corective solicitate prin avizele date.

Cerinte:

 Studii superioare de specialitate (studii de Master finalizate – Universitatea tehnică de
construcții)
 Experienta 2-4 ani
 Disponibilitate deplasari in șantier pentru realizare relevee și măsuratori, realizarea de
schițe și desene de detaliere în urma măsurătorilor
 Cunostinte in folosirea unei limbi straine: engleza – cunoștiințe nivel mediu/ avansat
(vorbit + scris), inclusiv limbaj tehnic
 Cunoasterea normelor de proiectare in domeniu (Coduri nationale, Eurocode)
 Cunoasterea utilizarii programelor necesare desfasurarii activitatii:
o Microsoft office: Word, Excel, Power Point, Outlook – nivel avansat;
o Internet, E-mail – nivel avansat;
o AutoCAD 2D, 3D – nivel avansat;
o Autodesk Advance STEEL, Revit– nivel mediu;
o Advance Design, SAP2000 – nivel mediu;
o MathCad – nivel avansat;
o NavisWorks, Adobe Acrobat – nivel mediu;
 Permis de conducere-Cat.B

CALITĂȚI PERSONALE:

 Capacitate de analiză și sinteză, capacitate de lucru cu instrumente specifice proiectării
asistate, vedere în spatiu și simț tehnic,
 Seriozitate,
 Dornic de învățare și proactiv
 Spirit de inițiațivă și cooperare,
 Respectarea unor succesiuni de indicații și a unei planificări
 Capacitate de a munci într-o echipă multidisciplinară, abilități de comunicare
 Disponibilitate la deplasări în țară și în străinătate pentru asistență tehnică/ relevee/
proiectare
 Calitati de coordonare echipa si planificare, Capacitate de decizie in momente esentiale

 

Ne puteti trimite CV-ul pe adresa de e-mail cv@abchumancapital.ro

Aplică pentru acest job

Încarcă CV-ul tău sau un alt fișier relevant.
Prin trimiterea acestui formular sunteți de acord cu acceptarea Termenilor și condițiilor, disponibili la adresa https://recrutaresiselectie.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare/ si cu politica de confidentialitate si protectie a datelor, disponibila la adresa: https://recrutaresiselectie.ro/politica-de-confidentialitate/

Distribuie în social media

Author: admin