Inginer proiectant structurist – Allplan

 • Full Time
 • Bucuresti
 • This position has been filled

Inginer proiectant structurist – Allplan

Atribuţii

1)  Întocmeşte si urmăreşte documentaţia aferenta proiectelor in lucru din punct de vedere “rezistenta”, colaborând cu ceilalţi membrii ai compartimentului proiectare si ai Compartimentului de consultanta si managementul proiectelor de investiţii

2)  Oferirea de consultanta de specialitate clientilor;

3) Participa la întocmirea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic, pregătirea dosarelor pentru obţinerea autorizaţiei de constructie/demolare, obţinerea altor avize si acorduri

4)  Proiecteaza, deseneaza, redacteaza pe calculator, printeaza, organizeaza, indosariaza, semneaza si stampileaza, documentatia incredintata

Sarcini

 • Preia de la arhitect / seful de proiect / clientul final informaţiile necesare privind proiectul ce urmează a fi derulat
 • Studiază documentaţiile puse la dispozitie de catre beneficiari/clienti sau arhitecti;
 • Intocmeste documentatia tehnico-economica pentru proiectare in conformitate cu prescriptiile tehnice, actele normative si legislatia in vigoare, respectand criteriile de exigenta si performanta in constructii;
 • Stabileste structuri de rezistenta, pentru fiecare obiect de constructie;
 • Stabileşte sarcinile de încărcare a structurilor
 • Efectuează calcule statice si dinamice
 • Modelează structura de rezistenta si analiza structurala, cu ajutorul programelor specializate
 • Prelucrează rezultatele analizei structurale si dimensionează elementele structurii de rezistenta;
 • Întocmeşte proiectele si documentaţiile (faza SF/DALI, DTAC sau PT/DDE), prin realizarea pieselor desenate si a pieselor scrise (extrase de materiale,memorii, caiete de sarcini, fise tehnice, etc.)
 • Întocmeşte planurile tehnologice de execuţie, montaj si graficele de execuţie
 • Dimensionează secţiunile, întocmeşte măsurătorile si stabileşte cantităţile de lucrări
 • Elaboreaza instructiuni pentru exploatarea si intretinerea constructiilor sau de urmarire a completarii lor in timp
 • Produce si organizeaza documetatiile in format fizic, atat cele proiectate de angajat cat si a celorlalte specialitati
 • Urmareste in execuţie proiectele si acorda asistenţă tehnica necesara finalizării investiţiilor.
 • Aduce modificări proiectului in funcţie de necesitaţi
 • Prezinta sustine proiectul in fata verificatorului de proiect
 • Menţine relaţia cu furnizorii de materiale pentru detalii tehnice
 • Se documentează in permanenta cu privirela noile tehnologii de lucru si noile materiale folosite in procesul de execuţie a lucrărilor
 • Propune către management soluţii pentru o mai buna desfăşurare a activităţii
 • Îndeplineşte si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate trasate de care Seful Direct
 • Pentru utilizare PC preia obligatoriu toate responsabilitatile din fisa postului utilizatorului.
 • In functie de specificul lucrarii poate fi delegat ca sef de proiect.
 • Poate fi delegat a reprezenta seful de proiect in diverse situatii.
 • Poate fi delegat sa reprezinte societatea in analiza de oferte sau licitatii.

Cerinte

 • Absolvent al Facultății de Construcții;
 • Cunostinte solide programe de calcul structural
 • Elaborarea proiectelor se va realiza la toate fazele de proiectare (SF, PT, DTAC, CS), cu respectarea legislatiei in vigoare
 • Bune abilitati de comunicare si lucru in echipa
 • Capacitatea de a respecta termene
 • Capacitatea de analiza, sinteza si planificare.
 • Deschis, proactiv, responsabil, ambițios, abilități bune de comunicare, atenție la detalii;
 • Cunoștințe solide de operare în AutoCAD, Microsoft Office;
 • Cunoștințe de calcul structural folosind programe specifice: SAP, ETABS;
 • Cunoștințe de Nemetschek Allplan.

Beneficii:

 • Salariu motivant;
 • Mediu de lucru plăcut;
 • Posibilitate de dezvoltare profesională în cadrul proiectelor de mari dimensiuni;

Va rugam sa trimiteți CV-ul la adresa de email: elena.gorea@abchumancapital.ro.

Distribuie în social media

Author: admin