Manager calitate – lucrari de constructii

  • Full Time
  • Bucuresti
  • This position has been filled

Manager calitate – lucrari de constructii

Responsabilitati:

Efectuarea controlului calitatii proiectarii: verificarea documentatiei specifice acestei etape (schite de produse, fise de mostrare, fise tehnice de produs, fise tehnologice de produs, criterii aceptabilitate)
Realizarea controlului calitatii procesului tehnologic: verificarea modului de organizare, a gradului de calificare si competenta profesionala a personalului implicat precum si supravegherea atenta a proceselor de executie in vederea depistarii defectelor si tinerii sub control a neconformitatilor)
Controlul calitatii materialelor (analiza calitatii materiilor prime, materiilor auxiliare, semifabricatelor, etc.): efectueaza determinarile de laborator, analizeaza valorile obtinute si intocmeste fisa de constatare a defectelor)
Intocmirea rapoartelor privind calitatea executiei: evidentiaza tipurile de defecte, cauzele acestora, remedierile si personalul responsabil
Coopereaza pentru imbunatatirea calitatii: propunerea masurilor de remediere, alocarea de sarcini personalului responsabil si urmarirea modului de remediere a deficientelor
Realizeaza controlul statistic al calitatii: inregistrarea rezultatelor controlului de calitate, centralizarea valorilor determinate si aplicarea diferitelor tehnici pentru identificarea fazelor si locurilor de munca la care se realizeaza neconformitati si defecte.

Cerinte:

Experienta pe o pozitie similara (in managementul unui departamentul de calitate al unei companii de constructii) minim 5 ani
Studii universitare tehnice – obligatoriu
Cunoasterea standardelor nationale/internationale privind calitatea
Capacitate de analiza, decizie si sinteza
Atentie deosebita in analizarea detaliilor
Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor
Capacitate de a evalua si de a lua decizii rapide
Bune abilitati de comunicare
Cunostinte de limba engleza, nivel mediu
Cunostinte de baza in utilizarea MS Office
Cunostinte solide in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

Punerea in aplicare a principiilor de management
Constientizarea la disciplina si responsabilitate a angajatilor
Utilizarea planificata si eficienta a personalului si in permanenta comunicare cu acestia
Punerea in aplicare a principiilor de management in gestionarea angajatilor la disciplina si responsabilitate
Pregatirea de specialitate in timp util a personalului din departament pentru a indeplini in mod adecvat sarcinile care trebuie indeplinite
Controlul performantei angajatilor
Analiza regulata si optimizarea tuturor proceselor de lucru si de comunicare Imbunatatirea continua a eficientei prin implementarea propunerilor in cadrul competentelor sale
Initierea de activitati de personal (exp. atitudine, dreptul la locul de munca, scutiri etc.)
Dezvoltare personala a angajatilor : Asigura formarea profesionala sistematica, holistica in domeniile lor de responsabilitate Punerea in aplicare a discutiilor propuse pentru dezvoltarea personalului si asistenta personalizata pentru dezvoltarea profesionala si personala
Stabilirea si monitorizarea eficacitatii sistemului de management al calitatii conform politicii companiei
Mentinerea si actualizarea manualul calitatii
Acordarea de sprijin si consiliere conducerii
Planificarea analizelor de management
Consilierea departamentelor in probleme de calitate si de mediu
Planificarea si punerea in aplicare a auditurilor (sistem / proces / produs) interne si externe
Gestionarea informatiilor printr-o raportare sistematica si in functie de nevoi
Responsabilitate pentru planificarea si mentinerea propriului buget de costuri
Sprijin acordat clientilor si furnizorilor pe probleme legate de sistemul de management
Monitorizarea auditurilor de client, prelucrarea sarcinilor si verificarea actiunilor corective ce se impun
Evaluarea si aprobarea furnizorilor si dezvolatrea sistematica a procesului de management a furnizorilor
Cooperarea la completarea acordurilor de asigurare a calitatii cu clientii sii furnizorii
Opreste productia si livrarea de produse in situatii critice
Blocheaza furnizori, produse si procese
Deblocheaza furnizori, produse si procese
Proiectarea, implementarea si dezvoltarea de instrumente si sisteme pentru imbunatatirea continua a calitatii

CV-urile pot fi trimise la urmatoarea adresa: corina.diaconu@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin