Manager Calitate – lucrari de constructii

  • Full Time
  • Bucuresti
  • This position has been filled

Manager Calitate – lucrari de constructii

Responsabilitati

Scopul postului: monitorizarea conformitatii serviciilor cu cerintele de calitate, asigurandu-se ca acestea indeplinesc standardele de calitate si siguranta.

Atributiile principale si sarcinile specifice:
• Efectuarea controlului calitatii proiectarii
– verificarea documentatiei specifice acestei etape (schite de produse, fise de mostrare, fise tehnice de produs, fise tehnologice de produs, criterii acceptabilitate;
• Realizarea controlului calitatii procesului tehnologic:
– verificarea modului de organizare, gradului de calificare si competenta profesionala a personalului implicat;
– supravegherea atenta a proceselor de executie in vederea depistarii defectelor si tinerii sub control a neconformitatilor;
• Controlul calitatii materialelor (analiza calitatii materiilor prime, materiilor auxiliare, semifabricatelor, etc.)
– efectueaza determinarile de laborator;
– analizarea valorilor obtinute;
– intocmirea fisei de constatare a defectelor;
• Intocmirea rapoartelor privind calitatea executiei;
– evidentiaza tipurile de defecte, cauzele acestora, remedierile si personalul responsabil;
• Coopereaza pentru imbunatatirea calitatii:
– propunerea masurilor de remediere
– alocarea de sarcini personalului responsabil;
– urmarirea modului de remediere a deficientelor
• Realizeaza controlul statistic al calitatii:
– inregistrarea rezultatelor controlului de calitate;
– centralizarea valorilor determinate
– aplicarea diferitelor tehnici pentru identificarea fazelor si locurilor de munca la care se realizeaza neconformitati si defecte.

Cerinte

• Studii universitare tehnice – obligatoriu;
• Experienta in managementul unui departamentul de calitate al unei companii de constructii minim 5 ani;
• Cunoasterea standardelor nationale/internationale privind calitatea, adoptate de modelul de management al calitatii in organizatie;
• Capacitate de analiza, decizie si sinteza;
• Atentie deosebita in analizarea detaliilor;
• Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
• Capacitate de a evalua si de a lua decizii rapide;
• Bune abilitati de comunicare;
• Rezistenta la stres;
• Cunostinte de limba engleza, nivel mediu;
• Cunostinte de baza in utilizarea MS Office.
• Cunostinte solide in domeniul sanatatii si securitatii in munca:
– legislatia generala si specifica privind: sanatatea si securitatea in munca, prevenirea si stingerea incendiilor, regulile de sanatate si igiena specifice locului de munca;
– simbolurile de avertizare a pericolelor la locul de munca;
– echipamentul de protectie specific;
– echipamentul de stingere a incendiilor;
– procedurile de urgenta, de prim ajutor si de evacuare.

CV-urile pot fi trimise la urmatoarea adresa: corina.diaconu@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin