Manager Resurse Umane

Manager Resurse Umane

Cerinte:

Studii superioare

Autorizatii/Certificari/Specializari: Inspector resurse umane, Expert legislatia muncii

Experienta anterioara min 5 ani

Aptitudini:

 • Deschidere pentru a invata lucruri noi
 • Ascultare activa

Cunostinte:

 • Cunoasterea legislatiei muncii din Romania;
 • Cunoasterea celor mai bune practici de resurse umane;
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul SSM, SU si protectia mediului la locul de munca;
 • Cunoasterea sistemului de management al calitatii, al semnalarii situatiilor neconforme si de trasabilitate;
 • Cunoasterea continutului RI si a CIM;
 • Cunostinte despre Manualul angajatului, Managementul timpului, Managementul conflictului;

Abilitati:

 • Viziune asupra rolului departamentului RU in organizatie;
 • Evaluare rapida si pertinenta a situatiilor create in organizatie si identificare de solutii adecvate;
 • Primire si oferire de feedback profesional;
 • Luare de decizii corecte intr-un mediu controlat si procedurat, in conditii normale sau critice de lucru;
 • Comunicare diplomata, prompta si adecvata situatiei specifice;
 • Abilitatea de a fi onest si impartial;
 • Responsabilitate fata de bunuri, procese si persoane si fata de propriile actiuni;

Atributii:

Informare si respectare:

 • Se informeaza cu privire la tendintele resurselor umane in piata muncii;
 • Respecta normele SSM SU, siguranta alimentului, HACCP, managementul calitatii si protectia muncii;
 • Respecta RI, CIM si legislatia in vigoare;
 • Respecta prevederile manualului angajatului si este garantul comunicarii si respectarii acestuia;

Documentare si analiza:

 • Solicita si analizeaza informatii de diagnoza organizationala pentru trasarea directiilor de schimbare si dezvoltare ale organizatiei;
 • Elaboreaza politici si  proceduri specifice pentru buna desfasurare a activitatii in organizatie;

Planificare si verificare

 • Stabileste prioritatile zilei si le executa;
 • Analizeaza resursele necesare desfasurarii activitatii si se asigura de disponibilitatea lor;
 • Planifica activitatea colegilor din subordine;

Organizarea locului de munca:

 • Deleaga activitatile in mod clar subordonatilor si prioritati in executarea acestor sarcini;
 • Stabileste obiectivele SMART;
 • Intocmeste si listeaza statele de plata prin casierie, borderou plata banca, state tichete de masa, garantii;
 • Listeaza flutuasii de salariu;
 • Ofera lamuriri la neclaritatile salariale;
 • Face repartizarea salariilor pe centre de cost;
 • Asigura intocmirea diverselor situatii salariale solicitate de conducere;
 • Participa la sedintele operationale si asigura intretinerea activitatilor pe portalul companiei;
 • Asigura asistenta managementului in probleme legate de relatiile intre angajati;
 • Asigura suport pentru revizia lunara a planificarii concediilor, programului de lucru;
 • Asigura suport pentru efectuarea cercetarilor disciplinare;
 • Asigura suport in re-evaluarea salariala periodica;
 • Verifica si avizeaza documente de personal referitoare la nivelurile salariale, promovari, retrogradari;
 • Asigura actualizarea organigramei;
 • Identifica nevoile de instruire anuala, identifica furnizorii corespunzatori, obtine aprobarile, bugetul si asigura aplanificarea si administrarea acestora;
 • Intocmeste fisele de post si lista de activitati la nivel de post;

Analiza si control:

 • Verifica situatia absentelor operate in sistem, corelat cu cele din pontaje si cu ducumentele aferente;
 • Dispune controale de specialitate in organizatie pentru preintampinarea situatiilor nadorite;
 • Verifica respectarea procedurilor de bonusare.

CV-urile pot fi trimise la urmatoarea adresa: elena.gorea@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin