Manager service

  • Full Time
  • Bucuresti
  • This position has been filled

Manager service

Responsabilitati

 Asigură disponibilitatea serviciilor oferite
 Atinge ţintele de buget şi KPI (de ex. contribuţia la profit, cifra de afaceri, costuri, etc.)
 Dezvoltă noi arii ale pieţei
 Optimizează procesele interne
 Planifică şi direcţionează proiectele
 Asigură atingerea ţintelor comerciale, tehnice, de sănătate şi siguranţă în procesele externe şi interne, în conformitate cu reglementările în vigoare
 Asigură efectuarea unor operaţiuni precise şi profitabile pentru a răspunde cerinţelor clienţilor
 Organizează workshopuri la sediul clienţilor şi securizează procesele
 Controlează costurile
 Acordă consultanţă pe loc sau la telefon clienţilor în orice probleme de service
 Aduce noi clienţi pentru service şi piese de schimb (inclusiv oferă condiţii)
 Negociază preţurile
 Administrează plângerile clienţilor
 Optimizează relaţiile cu clienţii
 Dezvoltă strategia şi identifică vânzările potenţiale
 Planifică şi execută operaţiunile clienţilor
 Suport pentru departamentul de vânzări
 Asigură transmiterea unor informaţii corecte şi relevante către departamentul de vânzări
 Planificarea resurselor umane şi recrutare
– Planificare de resurse umane (consultare cu MD);
– Recrutarea şi selectarea de personal (consultare cu MD);
– Asigură prezentarea noilor salariaţi;
 Conducerea, dezvoltarea şi ajutarea angajaţilor
– Stabilirea remuneraţiilor (consultare cu MD, Consiliul de lucrări etc.);
– Stabilirea ţintelor;
– Recompensarea performanţelor şi dezvoltarea salariaţilor, dialogul cu salariaţii, motivarea şi training-ul acestora etc;
– Acţiuni disciplinare (de ex. mustrare);
 Administrare generală
– Controlează şi direcţionează toate operaţiunile;
– Controlează stocurile, inventarul etc.;
 Controlează eficienţa administraţiei service-ului
 Atribuţii delegate de către superiorii ierarhici
 Optimizeaza relatiile departamentului service cu celelalte departamente.

Cerinte

 Foarte buna înţelegere a activitatii companiei
 Foarte buna înţelegere a relatiilor comerciale
 Cunoaştere foarte bună a portofoliului de produse şi servicii
 Cunoaştere bună a pieţii (furnizori şi competitori)
 Excelente abilităţi manageriale
 Excelenta orientare către client;
 Calităţi deosebite de lider
 Aptutidini foarte bune de organizare şi delegare
 Abilităţi foarte bune de gândire strategică şi conceptuală
 Asertivitate
 Comunicare foarte bună cu persoanele cu care trebuie să relaţioneze
 Management foarte bun al achiziţiilor şi al furnizorilor
 Organizat, eficient şi foloseşte eficient timpul
 Aptitudini evidente de gestionare a întâlnirilor
 Aptitudini de moderator
 Capacitate bună de a efectua prezentări orale şi scrise
 Atitudine şi personalitate de lider
 Bun negociator
 Bun diplomat
 Capacitate de comunicare foarte bună
 Capacitate de rezolvare a conflictelor
 Capacitate de a motiva oamenii
 Rezistenţă bună la stres
 Cunoştinţe solide de IT (MS-Office, SAP, Lotus Notes, Internet)
 Gândire din perspectivă inter-regională
 Disponibilitate de a călători
 Cunoştinţe solide ale dreptului muncii
 Cunoştinţe solide ale reglementărilor legale şi tehnice
 Permis de conducere (categoria B)

CV-urile pot fi trimise la urmatoarea adresa: elena.gorea@abchumancapital.ro

Author: admin