PROJECT MANAGER – constructii civile (experienta internationala – Anglia)

  • Full Time
  • Anywhere
  • Aceasta pozitie a fost ocupata.

Responsabilitati Project Manager – Constructii civile

• Studiaza caietul de sarcini si se pronunta asupra posibilitatilor tehnice si economice de realizare ale obiectivului
• Participa la intocmirea ofertei prin propuneri privind programul de executie si fluxul de numerar afferent
• Studiaza Proiectul de Autorizare a Constructiei, prevederile Certificatului de Urbanism, prevederile Acordului unic, Autorizatiei de construire si detaliile de executie, documentatia tehnico – economica
• Coordoneaza planificarea activitatii pe faze si operatiuni, intocmirea graficului de executie detaliat si fluxul de numerar aferent cu incadrarea in termenul si bugetul incredintat pentru efectuarea lucrarii
• Participa la selectia de subcontractori ai societatii pentru executia proiectelor si stabileste pentru activitatea acestora bugetul maxim, termenele limita de predare precum si standardele de calitate asteptate
• Supervizeaza activitatea managerilor de proiect/ sefului/sefilor de santier/echipelor care asigura realizarea lucrarilor, precum si activitatea subcontractorilor, reprezentand societatea in relatia cu acestia
• Participa la sedintele de productie organizate pe santier
• Organizeaza si conduce sedintele de project si de analiza cu subcontractorii si cu personalul propriu privind derularea lucrarilor
• Analizeaza si monitorizeaza saptamanal: graficele de lucrari, planurile de actiune stabilite in vederea diferitelor probleme ce pot sa apara, planul de aprovizionare, programul de lucru al proiectelor gestionate
• Stabileste atributii, sarcini, responsabilitati pentru personalul din subordine colaborand cu Departamentul resurse umane pentru intocmirea fiselor de post
• Actualizeaza fisele de post ale salariatilor subordonati de cate ori este cazul (marirea volumului de lucru, legislatia in vigoare)
• Evalueaza periodic personalul din subordine, completeaza fisele de evaluare
• Estimeaza, programeaza si solicita din timp resursele umane pe specialitati (personal propriu si subantreprenori) conform graficului de executie
• Stabileste necesarul de instruire, planul de promovare pentru personalul din subordine
• Asigura managementul comunicarii prin coordonarea intregului flux de informatii care intra sau iese din proiect (catre beneficiar, proiectant, consultanti, subcontractori, autoritati publice, companie)
• Coordoneaza in permanenta relatiile cu subantreprenorii, clienti, beneficiari, diriginti de santier pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor aparute pe parcursul desfasurarii activitatii
• Asigura incadrarea in bugetul incredintat pentru efectuarea lucrarilor, prin urmarirea cheltuielilor efectuate sau preconizate a se efectua
• Verifica si valideaza calculatii de prêt pentru anumite activitati si post calcule ale activitatilor proiectelor
• Verifica si aproba liste cu propuneri de plati aferente lunii in curs (Management financiar): raspunde de fluxul de numerar generat, necesarul lunar de plati, programul incasarilor de la client, previziuni ale disponibilului de numerar, efectuarea de plati catre furnizori si subcontractanti
• Participa la toate evenimentele proiectelor (receptii pe faze determinante, receptii partiale sau finale, inclusiv receptia lucrarilor subcontractantilor) asigurand pregatirea adecvata a acestora
• Instiinteaza beneficiarii cu privire la indeplinirea conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si receptia finala
• Urmareste ca pana la data agreata a fiecarei luni situatiile de lucrari sa fie intocmite si inaintate spre aprobare la beneficiary
• Urmareste transmiterea la sediul societatii a situatiilor de lucrari pt proiectele gestionate, acceptate de beneficiar, pentru facturare, pe luna precedent
• Vizeaza situatiile de lucrari si facturile subcontractorilor dupa ce au fost controlate de seful de santier.

Cerinte

• Experienta in proiecte similare si pe o pozitie similara, in lucrari de constructii civile si industriale, in Anglia – 8-10 ani.
Va rugam trimiteti CV-urile la urmatoarea adresa: corina.diaconu@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin