Reprezentant medical

  • Full Time
  • Bucuresti
  • This position has been filled

Reprezentant medical

Scopul general al postului

Ocupantul postului trebuie sa se asigure de buna reprezentare a firmei şi produselor pe care aceasta le promovează pentru mărirea portofoliului clienţilor.

Competenţe personale:

 seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare in spaţiu, capacitate de comunicare;

 carnet de conducere – categoria B

 incredere in sine, atenţie, ascultare activă, indemanare, concentrare, punctualitate, capacitatea de a invăţa, spirit cooperant in crearea şi cultivarea relaţiilor de parteneriat, profesionalism in realizarea materialului promoţional.

Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului

 este direct răspunzător de indeplinirea intocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite

 este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are in gestiune;

Atribuţii

 să folosească timpul de muncă exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupă in timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse in atribuţiile şi indatoririle sale ori nu sunt dispuse de şefi ierarhici

 să verifice conformitatea datelor introduse in calculator, cu datele din documentele/mediile primare

 să salveze periodic şi in situaţii critice datele introduse şi păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate

 să corectează erorile intalnite sau le raportează supervizorului direct

 să asigure buna funcţionare şi intreţinerea a echipamentelor cu care lucrează

 să asigure transferul datelor de pe un suport magnetic pe altul şi asigură securitatea acestora

 sa cunoasca elementele ce concura la realizarea operaţiei in sine, interdependenţa lor

 sa execute conform documentaţiei tehnologice lucrarile solicitate in parametrii optimi

 să asigure necesarul de componente şi materiale consumabile

 să respecte normele de securitate şi sănătate in muncă, normele de protecţie a mediului

 să pregatească, să elaboreze şi să redacteze materialul documentar;

 să obţină informaţii de specialitate

 să se preocupe de elaborarea materialului documentar

 să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei

 să fie cinstit, loial şi disciplinat, dand dovadă in toate imprejurările de o atitudine civilizată şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine in contact;

 să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară serviciul;

 să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice in domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;

 să informeze de indată administratorul despre orice deficienţă constatată sau eveniment petrecut;

 să execute alte activităţi in legătură cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.

Nivelul de studii – superioare

Pregătire profesională şi experienţă practică in domeniu

Condiţiile de lucru ale postului

L-V:in intervalele: 9.00-17.00

Desfăşurarea activităţii – la birou sau pe teren , in functie de necesitate

Cazurile speciale sunt stabilite cu atenţie in cadrul echipei de lucru.

 

CV-urile pot fi trimise la urmatoarea adresa: recrutare@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin