Reprezentant medical

  • Full Time
  • Bucuresti

Reprezentant medical

Scopul general al postului

Ocupantul postului trebuie sa se asigure de buna reprezentare a firmei şi produselor pe care aceasta le promovează pentru mărirea portofoliului clienţilor.

Competenţe personale:

 seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă,spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare in spaţiu, capacitate de comunicar;

 să fie apt din punct de vedere medical

Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului

 este direct răspunzător de indeplinirea intocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite

 este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are in gestiune;

Atribuţii

 să folosească timpul de muncă exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupă in timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse in atribuţiile şi indatoririle sale ori nu sunt dispuse de şefi ierarhici

 să verifice conformitatea datelor introduse in calculator, cu datele din documentele/mediile primare

 să salveze periodic şi in situaţii critice datele introduse şi păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate

 să corectează erorile intalnite sau le raportează supervizorului direct

 să asigure buna funcţionare şi intreţinerea a echipamentelor cu care lucrează

 să asigure transferul datelor de pe un suport magnetic pe altul şi asigură securitatea acestora

 sa cunoasca elementele ce concura la realizarea operaţiei in sine, interdependenţa lor

 sa execute conform documentaţiei tehnologice lucrarile solicitate in parametrii optimi

 să asigure necesarul de componente şi materiale consumabile

 să respecte normele de securitate şi sănătate in muncă, normele de protecţie a mediului

 să pregatească, să elaboreze şi să redacteze materialul documentar;

 să obţină informaţii de specialitate

 să se preocupe de elaborarea materialului documentar

 să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei

 să fie cinstit, loial şi disciplinat, dand dovadă in toate imprejurările de o atitudine civilizată şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine in contact;

 să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară serviciul;

 să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice in domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;

 să informeze de indată administratorul despre orice deficienţă constatată sau eveniment petrecut;

 să execute alte activităţi in legătură cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.

 

Nivelul de studii – superioare

Pregătire profesională şi experienţă practică in domeniu

 

Aptitudini şi competenţe personale

– incredere in sine;

– atenţie;

– ascultare activă

– indemanare;

– concentrare;

– punctualitate;

– capacitatea de a invăţa;

– aptitudini tehnice;

– dispus intotdeauna să-şi imbogăţească bagajul de cunoştinţe

– solide cunoştinţe de cultura generala

– limbi straine

– capacitate de analiza şi sinteza in valorificarea fondului de informaţii la elaborarea

materialului documentar

– cunoştinţe de tehnoredactare

– operativitate in furnizarea informaţiilor

– spirit cooperant in crearea şi cultivarea relaţiilor de parteneriat

– profesionalism in realizarea materialului promoţional

 

Condiţiile de lucru ale postului

L-V:in intervalele: 9.00-17.00

Desfăşurarea activităţii – la birou sau pe teren , in functie de necesitate

Cazurile speciale sunt stabilite cu atenţie in cadrul echipei de lucru.

 

CV-urile pot fi trimise la urmatoarea adresa: recrutare@abchumancapital.ro

Încarcă CV-ul tău sau un alt fișier relevant.

DATE INFORMATIVE

Prin accesarea si/sau utilizarea paginii noastre de internet si/sau a oricaror servicii indicate in cadrul acesteia, va exprimati acordul asupra continutului urmatoarelor documente: Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate, Limitarea raspunderii, Politica privind modulele cookie, Acordul utilizatorului, Declaratie pe propria raspundere. Va rugam sa cititi cu atentie documentele mentionate pe care le veti gasi in footer-ul web-site-ului. Daca nu sunteti de acord cu continutul acestor documente, va rugam sa NU VA INREGISTRATI pe acest site si sa nu accesati sau sa utilizati in alt mod pagina noastra de internet si/sau orice servicii indicate in cadrul acesteia.

Imi exprim acordul pentru procesarea datelor mele cu caracter personal avand ca scop al prelucrarii selectia si plasarea fortei de munca si resurse umane de catre orice entitate juridica din cadrul ABC Human Capital si/sau de orice alta terta parte autorizata de ABC Human Capital, transferul acestora catre terte parti (incluzand potentiali angajatori, retele sociale, site-uri de recrutare), in orice sistem/sisteme de evidenta in Romania sau in afara Romaniei. Am verificat Politica de confidentialitate si Limitarea Raspunderii disponibile pe acest website si am inteles drepturile care imi sunt recunoscute conform legislatiei aplicabile.*
Imi exprim acordul pentru procesarea datelor mele cu caracter personal avand ca scop reclama, marketing si publicitate, catre orice entitate juridica din cadrul ABC Human Capital si/sau de orice alta terta parte autorizata de ABC Human Capital, transferul acestora catre terte parti, in orice sistem/sisteme de evidenta in Romania sau in afara Romaniei. Am verificat Politica de confidentialitate si Limitarea Raspunderii disponibile pe acest site si am inteles drepturile care imi sunt recunoscute conform legislatiei aplicabile. De asemenea, IMI EXPRIM ACORDUL PENTRU A PRIMI DE LA ABC HUMAN CAPITAL ORICE COMUNICARI IN SCOP DE RECLAMA, MARKETING SI PUBLICITATE INCLUZAND COMUNICARI COMERCIALE (cum ar fi buletine informative, rapoarte, stiri, oferte) PRIN ORICE MIJLOACE (incluzand posta electronica, telefonie, sms, mms, curier). Confirm ca adresa de e-mail indicata in cadrul acestui site este cea la care doresc sa primesc aceste comunicari.*
Va rog sa ne comunicati acceptul dvs expres (DA – sunt de acord / NU – nu sunt de acord) cu privire la posibilitatea ca noi sa pastram CV-ul dvs in baza noastra de date si sa va trimitem in continuare propuneri de locuri de munca, conform noului regulament GDPR. https://recrutaresiselectie.ro/politica-de-confidentialitate/

Author: admin