RESPONSABIL PLANIFICARE PRODUCTIE

  • Full Time
  • Bucuresti
  • This position has been filled

Responsabilitati pentru postul Responsabil Planificare Productie Domeniul Mecanic: 

1.Preluarea comenzilor de la clientii interni (electronic via CIP, fax, e-mail), emiterea necesarului de materiale aferent acestor comenzi si transmiterea spre analiza a tuturor comenzilor BU, catre reprezentantul customer care din BU, dep. Supply Chain, ceilalti planificatori pentru confirmarea termenului de livrare.
2.Confirmarea termenului de livrare a comenzilor de vanzare externe/interne primite in baza analizei de materiale si luand in calcul capacitatea de productie, resursele umane si resursele tehnice ale sectiei de productie.
3.Primirea si operarea termenului de livrare, de la ceilalti planificatori in sistemul informatic Axapta si CIP.
4.Planifica in executie comenzile de productie externe si interne conform MPS pentru sectia de productie (pornirea comenzilor in sistemul informatic Axapta) si intocmeste documentele justificative (bonuri de consum, bonuri de retur, bonuri profit/pierdere, RAF – inregistrarea productiei).
5.Analizeaza si transmite zilnic planul de productie, lista cu materiale deficitare, stadiul articolelor, termen de livrare catre BU; stabileste urgentele pt. BU Primary Processes in vederea realizarii planului de productie a sectiei.
6.Intocmeste zilnic MPS pentru grupa de produse de care raspunde si saptamanal analizeaza cu reprezentantul customer care necesarul de achizitionat pentru perioada urmatoare.
7.Propune modificarea BOM-urilor (structura produsului) atunci cand se constata anomalii intre propunere consum si consumul real.
8.Propune intocmirea/blocarea de comenzi de achizitie componente/materii prime/ambalaje atunci cand constata variatii mari de consum fata de forecast, sau materiale aflate in WIP.
9.Transmite si analizeaza saptamanal liniile restante si OFR –ul aferent liniilor de c-da din luna curenta pentru BU.
10.Modifica termenele de livrare produse finite in functie de reconfirmari, analizele cu clientii si analiza de OFR.
11.Intocmeste si transmite zilnic, saptamanal, lunar rapoarte specifice (MPS, comenzi zilnice, vanzari zilnice si stocul din gestiune pe clienti, restante saptamanale, OFR, estimat CA).
12.Efectueaza la cerere cu acordul sefului direct, orice solicitare legata de probleme de planificare ce tin de competenta Business Unit-ului.

Cerinte:
Cunostinte: Tehnice/economice
Studii: Superioare
Limba engleza – nivel avansat
Experienta: minim 3 ani
Altele: Cunostinte foarte bune operare calculator, MS Office, ERP
Foarte bune abilitati de comunicare si organizare
Foarte bune abilitati de rezolvare de probleme sub presiune

Aptitudini:
Comunicare:⇥Abilitatea de a comunica usor si deschis cu toate nivelurile ierarhice; comunicarea informa?iilor cu amabilitate, promptitudine ?i profesionalism;
Organizare: Spirit organizatoric, cu o foarte buna capacitate de a aloca sarcini si resurse in mod eficace si eficient;
Capacitate de concentrare si atentie distributiva: Capacitatea de a urmari si executa mai multe sarcini in paralel.
Competente:
Lucrul in echipa: are deschidere catre colaborarea si cooperarea pe toate nivelurile ierarhice pentru realizarea sarcinilor.
Luarea deciziilor: capacitatea de a lua decizii in mod structurat, folosind toate informatiile disponibile si analizand solutiile alternative
Planificare: capacitatea de a estima timpul necesar efectuarii fiecarei sarcini; capacitatea de a ordona sarcinile de lucru in functie de prioritati.
Atitudinea la locul de munca:
Pro –activa: Propune solutii de imbunatatirea a conditiilor la locul de munca; Se implica in prevenirea aparitiei unor incidente la locul de munca
Seriozitate: Se ocupa de toate sarcinile de munca cu responsabilitate
Conformism: Se conformeaza regulilor si procedurilor, este punctual si respecta programul de lucru, face si mentine curatenie si ordine la locul de munca.

Ai cunostinte tehnice si experienta ca Responsabil Planificare Productie? Asteptam CV-ul tau pe adresa: cv[@]abchumancapital.ro 

Distribuie în social media

Author: Corina Diaconu