Sef atelier confectii metalice Pitesti

  • Full Time
  • Pitesti
  • This position has been filled

Responsabilitati pentru Sef atelier confectii metalice Pitesti

• Raspunde de organizarea si conducerea activitatilor din atelier
• Raspunde de asigurarea conditiilor de lucru, in vederea realizarii obiectivelor atelierului
• Raspunde de asigurarea si respectarea tehnologiilor de executie in procesele de lucru
• Raspunde de realizarea planului de aprovizionare, in colaborare cu sefii birourilor pregatire productie si comercial
• Raspunde de realizarea nivelului calitativ si cantitativ al instructajului SSM si PSI din atelier
• Asigura buna organizare a procesului de productie, a conditiilor necesare a executarii lucrarilor incredintate si a prescriptiilor tehnice, a avizarii, aprobarii si verificarii executiei lucrarilor pe baza de fise tehnologice verificate, aprobate si adaptate la sisteme de masini ce se afla in dotarea sa, a realizarii fluxului tehnologic si a cerintelor caietelor de sarcini si a actelor normative in vigoare.
• Sa asigure conditii tehnice corespunzatoare pentru efectuarea tuturor determinarilor
impuse materialelor, materiilor prime si semifabricatelor inainte de incorporarea acestora in lucrari, luand masuri de carantina la aparitia accidentala a unor abateri, conlucreaza permanent cu beneficiarul, laboratorul de incercari in constructii si organele de control a calitatii pentru prevenirea aparitiei abaterilor si a stingerii acestora in decursul executiei.

Cerinte

• Pregatire: – studii tehnice in specialitate
• Experienta: – minimum 2 ani in posturi de conducere specifice (coordonator lucrari, sef sectie, sef serviciu, sef birou)
• Cunostinte profesionale: – tehnice, economice, legislatie specifica
• Calitati si aptitudini profesionale: – simt organizatoric dezvoltat, spirit de analiza, sinteza si prevedere, simt al responsabilitatii in luarea deciziilor si in administrarea patrimoniului incredintat
• Calitati si aptitudini manageriale: – capacitate de a conduce o subunitate de productie.

CV-urile pot fi trimise la urmatoarea adresa: corina.diaconu@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin