Sef laborator – industria alimentara

Sef laborator – industria alimentara

CERINŢE POST  

STUDII: Superioare, de specialitate – industria alimentara, chimica, etc

ALTE CERINŢE ALE POSTULUI:

instruire: training notiuni HACCP; Siguranta alimentului

abilităţi: capacitate decizională şi asumare a responsabilităţii;

experienţă: minim 3 ani experienta in domeniu

alte cerinţe: carnet conducere cat. B

ATRIBUŢII şi SARCINI SPECIFICE POSTULUI

             Monitorizeaza activitatea de productie si recomandă măsuri corective / preventive / de îmbunătăţire a sistemului calităţii şi supraveghează aplicarea acestora;

             Recomanda masuri corective si preventive de imbunatatire, le supune analizei / verificarii / aprobarii conducerii departamentului si supravegheaza aplicarea acestora;

             Evaluează din punctul de vedere al importanţei abaterile de la standardul de referinţă (observatii, neconformităţi). Propune actiuni preventive/ corective, in functie de rezultatul evaluarilor;

             Testarea si dezvoltarea de noi produse si tehnologii; Actualizarea si dezvoltarea documentatiei produselor noi (Specificatii, retete, dosare de produs);

             Elaboreaza si implementeaza instructiuni specifice activitatii de laborator. Asigura instruirea si formarea personalului;

             Organizeaza si coordoneaza laboratorul;

             Asigura buna functionarea si utilizare a aparaturii de laborator. Elaboreaza si implementeaza planul de mentenanta si calibrare pentru aparatura de laborator;

             Implementeaza si monitorizeaza proceduri privind igiena; actiuni de instruire privind igiena personalului si a spatiului de productie, anexelor, depozitelor;

             Controlul si evaluarea produselor proprii si ale concurentei (teste de laborator; teste organoleptice);

             Activitatea de aplicare, verificare si monitorizare a masurilor de Sistem de Management al Calitatii;

             Suport si implicare in elaborarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului calităţii.

             Instruire şi consultanţă specifică privind Managementul Calităţii;

             Inregistreaza şi verifică eficienta si aplicarea corectă a măsurilor corective/preventive de management al calităţii, aplicabile in toate departamentele, conform procedurilor sistemului de management al calităţii (proceduri generale, proceduri operaţionale, instrucţiuni de lucru, formulare, registre, dosare, etc);

             Managementul personalului din subordine;

             Respecta fluxul de comunicare stabilit prin politicile companiei, precum si toate procedurile referitoare la activitatile din aria sa de responsabilitate;

Va rugam sa trimiteti CV-ul la adresa de email: elena.gorea@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin