Senior Brand Manager – FMCG

  • Full Time
  • Bucuresti
  • This position has been filled

Senior Brand Manager – FMCG

Responsabilitati

– Gestioneaza toate activitatile companiei referitoare la brand-ul alocat si raporteaza superiorilor rezultatele acestora
– Verifica toate initiativele din companie cu impact asupra brandului astfel incat acestea sa fie in concordanta cu strategia de brand si sa serveasca atingerii obiectivelor de brand
– Raspunde de atingerea indicatorilor de brand stabiliti la nivel de companie (ex. brand promise, brand vision, pozitionare etc)
– Administreaza mixul de produse, pozitionarea din punct de vedere pret si investitiile in brand in asa fel incat sa asigure obtinerea cotei de profit si a indicatorilor de performanta stabiliti de top managementul companiei
– Colaboreaza cu echipele de vanzari (interne si externe) pentru realizarea bugetelor si conceperii strategiilor de pret si promovare astfel incat acestea sa corespunda cu strategia generala a companiei
– Raspunde de calitatea ambalajelor si produselor de promovare utilizate pentru produsele brandului
– Analizeaza periodic indicatorii de brand, competitia, consumatorii tinta, tendintele de consum si propune masuri de crestere a profitabilitatii brandului si cresterii indicatorilor de brand
– Participa la sedinte/ intalniri interdepartamentale de stabilire a bugetelor anuale si revizuire periodica a cestora
– Colaboreaza cu celelalte departamente din companie (in special vanzari si achizitii) pentru dezvoltare de produse noi, conceperea descrierilor de produs, a argumentelor de vanzare etc
– Stabileste calitatile/beneficiile produselor din portofoliu intocmind fisele de produs;
– Stabileste lunar produsele asupra carora se vor concentra vanzarile;
– Realizeaza ambalaje/texte in limba romana pentru ambalajele deja existente pentru portofoliul de produse;
– Supervizeaza si urmareste realizarea ambalajelor/etichetelor pentru ambalaje;
– Propune bugetele anuale de brand si planurile de actiuni pentru indeplinirea acestora;
– Raspunde de executia bugetelor de brand aprobate si prezinta periodic statusul acestora superiorilor
– Elaboreaza proiecte privind derularea fiecarei actiuni de marketing si le propune superiorului ierarhic;
– Implementeaza si evalueaza actiunile de marketing din planul anual de marketing si aprobate de superiorul ierarhic;
– Comunica cu agentiile de publicitate si cu prestatori de servicii publicitare;
– Negociaza cu agentiile de publicitate costurile aferente serviciilor prestate si le supervizeaza activitatea;
– Raporteaza catre superiorul ierarhic rezultatele fiecarei actiuni de marketing;
– Monitorizeaza concurenta (identifica noi competitori, noi produse in piata, actiuni ale concurentei, preturi);
– Identifica produse noi cu potential de vanzare sau furnizori potentiali (pentru categorie) si propune introducerea de produse in portofoliu catre superiorul ierarhic;
– Se informeaza permanent asupra legislatiei in domeniu
– Comunica periodic cu departamentele de vanzari pentru a maximiza oportunitatile din piata (atat cele localae cat si cele de pe pietele internationale)
– Sustine trainiguri de produs pentru echipele de vanzari ale companiei si ofera suport acestora in atingerea obiectivelor de vanzari
– Comunica cu clientii in legatura cu orice probleme legate de produs sau brand;
– Comunica cu agentiile de publicitate si cu orice fel de prestatori de servicii publicitare.
– Urmareste evolutia marjei la nivel de categorie in vederea atingerii nivelului propus la inceputul anului si propune solutii de optimizare a acesteia si/sau identifica solutii de crestrere a marjei si le propune superiorului ierarhic;
– Urmareste implementarea solutiilor de optimizare si crestere a marjei aprobate de superiorul ierarhic si evalueaza rezultatele;
– Realizeaza estimarile de vanzare pe baza vanzarilor anterioare si a activitatilor de marketing planificate;
– Intocmeste rapoarte lunare/ ad-hoc de analiza a criteriilor de performanta pe brand si produse le interpreteaza si propune masuri de optimizare superiorului ierarhic.

Cerinte

– studii superioare (de preferat studii economice)
– cursuri de pregatire in vanzari, marketing si/sau management prezinta un avantaj
– minim 7 ani experienta profesionala in vanzari si marketing
– minim 4 ani intr-o pozitie similara intr-o companie din FMCG
– cunostinte solide despre piata de FMCG, marketing si vanzari
– experienta in pietele internationale reprezinta un real avantaj
– experienta dovedita in gestionarea bugeteleor de marketing, conceperea strategiilor si planurilor de actiuni de marketing
– experienta in relationarea cu agentii de marketing, media si furnizori de prodse si servicii din domeniu
– experienta dovedita in gestionarea unuia sau mai multor branduri
– experiente in gestionarea unei echipe este un real avantaj
– cunostinte solide privind legislatia aplicabila in domeniu
– cunostinte solide de operare PC – pachetul MS office
– limba engleza – nivel anvanzat
– foarte bune abilitati de negociere, comunicare si prezentare
– bune abilitati de analiza, sinteza si raportare
– gandire analitica si sintetica
– foarte bune abilittai numerice si lingvistice
– flexibilitate si deschidere catre nou; capacitate decizionala dovedite; capacitate de invatare continua; spirit practice si orientat catre rezultate.

CV-urile pot fi trimise la urmatoarea adresa: corina.diaconu@abchumancapital.ro

Author: admin