Senior Structural Engineer (Inginer CCIA)

 • Full Time
 • Bucuresti

Senior Structural Engineer (Inginer CCIA)

 

Locatie: Bucuresti

Rolul unui InginerCCIA Senior, este  gestionarea proiectelor atribuite si a de coordona 1-2 colegi juniori.

Inginerul Senior va fi subordonat Șefului departamentului de structura și va lucra în strânsă colaborare cu Coordonatorii de proiect si cu Managerii de Proiect.

Acesta contribuie la realizarea modelelor de calcul (ETABS) și identifică și soluționează eficient aspectele legate de rezistență în proiecte, fiind responsabil de toate etapele proiectelor unde este desemnat Responsabil / Elaborator – Specialitate rezistență, sub coordonarea Șefului de departament.

Competente

 Buna înțelegere a legilor, standardelor și reglementărilor aplicabile in Romania pentru domeniul construcțiilor si zonelor adiacente acestora;

 Capacitate de a revizui tehnic proiecte de complexitate medie;

 Capacitatea de a contribui la aspectele tehnice specifice pentru si soluții adaptate la necesitățile proiectului

 Cunoștințe aprofundate a codurilor de proiectare a structurilor de rezistentă pentru clădiri;

 Capacitate de a revizui tehnic proiecte de complexitate mare si de a propune soluții de optimizare si conformare structurala;

 Abilitatea de a îndruma clienții/ beneficiarii prin procesul de luare a deciziilor tehnice și de a propune soluții alternative în cazul în care există modificări ale parametrilor proiectului;

 Experiență de minim 7 ani în elaborarea/ coordonarea proiectelor pentru disciplina structura;

 Abilitatea de a comunica și colabora eficient cu clienții, echipa de proiectare și specialiștii tehnici, verificatori, experții pe specialitatea structura de rezistenta;

 Cunoașterea aprofundată a metodologiilor, tehnicilor și conceptelor de gestionare a proiectelor;

 Competențe în gestionarea riscurilor și rezolvarea situațiilor neprevăzute pe parcursul proiectelor.

Responsabilități

 Responsabil de toate etapele e proiectele pentru proiectul/proiectele unde este desemnat;

 Emite soluții în cadrul etapei Concept/ante-proiect;

 Realizează pre-dimensionarea elementelor structurii de rezistență;

 Realizează conformarea structurală de ansamblu;

 Dimensionează elementele structurii de rezistență conform normelor în vigoare;

 Coordonează/ elaborează documentația tehnică – piese scrise și piese desenate pentru diferite faze ale proiectului (S.F./D.A.L.I., D.T.A.C., P.T.+D.E.)

 Reprezintă compania în cadrul întâlnirilor cu beneficiarul, colaboratori, subcontractori, precum și în fată altor entități în legătură cu proiectarea, pentru proiectele pe care le coordonează;

 Participa la elaborarea de proceduri/ metodologii de operare relevante pentru calculul sau modelarea elementelor structurale;

 Pregătește rapoarte de proiectare și urmărește obținerea aprobărilor din partea autorităților de reglementare relevante;

 Evaluează activitatea colegilor pe care îi coordonează și contribuie la îmbunătățirea performantelor acestora;

 Responsabil pentru calitatea generală a livrabilelor proiectelor și a serviciilor alocate;

 Este responsabil de transmiterea la timp a livrabilelor pentru proiectele alocate;

 Coordonează și verifică echipa alocata;

 Coordonează si verifica a documentațiile elaborate de către colaboratori, subcontractori, pe specialitatea de rezistenta;

Nivel calificare / Educație

 • Ani experiența: 6 ani – 12 ani experiența general profesională din care 5 ani – experiență proiectare construcții civile
 • Absolvent al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole, secția Construcții Civile, Industriale și Agricole (CCIA);
 • Experiență dovedită de minim 3 ani pe o poziție similara
 • Master Inginerie Structurală/Ingineria Clădirilor/Proiectarea Construcțiilor Civile și Industriale în Zone Seismice constituie un avantaj;
 • Experiență în proiecte publice reprezintă un avantaj (Experiență similară – Specialist/Expert cheie – Inginer CCIA si/sau Coordonator colectiv rezistenta).

Cunoștințe

 Experiență in lucrul in sistem BIM (Revit) – reprezintă un avantaj;

 Experiență dovedită în elaborarea părților scrise (Memorii tehnice – Fazele SF, DALI, PT, DE);

 Experiență in utilizarea software: Etabs, Mathcad, Cross Section, Robot, SAP2000;

 Experiență dovedită în ceea ce privește coordonarea cu specialităților în proiecte complexe/proiecte publice;

 Experiență dovedită în elaborarea caietelor de sarcini;

 Cunoaște legislația în domeniu (proiectare structuri de rezistenta)

 Experiență specifică/conexa, cu privire la soluții consolidare, reabilitări si consolidări in cadrul PNRR, aplicabilitate axe de finanțare cu impact in specialitate de rezistenta, etc.

Cerințe esențiale – De dorit – reprezintă un avantaj

 • AutoCAD
 • ETABS
 • Cunoștințe in ceea ce privește lucrul in sistemul BIM
 • Suita Microsoft (Office 365 – Teams,
 • Word, Outlook, Excel, etc).
 • Mathcad, Cross Section, Robot, SAP2000;
 • Cunoștințe – Limba
 • Romana – Fluent (scris, vorbit) Engleza – Fluent (scris, vorbit), alte limbi străine;

Ne puteti trimite CV-ul pe adresa de e-mail recrutare2@abchumancapital.ro

Aplică pentru acest job

Încarcă CV-ul tău sau un alt fișier relevant.
Prin trimiterea acestui formular sunteți de acord cu acceptarea Termenilor și condițiilor, disponibili la adresa https://recrutaresiselectie.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare/ si cu politica de confidentialitate si protectie a datelor, disponibila la adresa: https://recrutaresiselectie.ro/politica-de-confidentialitate/

Distribuie în social media

Author: admin