Specialist administare personal (operare Charisma)

 • Full Time
 • Bucuresti
 • This position has been filled

Specialist administare personal (operare Charisma)

RESPONSABILITATI :

 • Intocmeste dosarele pentru personalul nou angajat (verifica oferta/informarea prealabila la angajare, acte de stare civila, acte studii, CV-ul, fisa angajare, contractul individual de munca, fisa de post, formular interviu, recomandari, aviz medical, cazier, declaratie deduceri personale, cerere de card);
 • Informeaza angajatii asupra modului de completare a diferitelor formulare sau adeverinte;
 • Asigura inregistrarea contractelor individuale de munca in Revisal, pentru toate companiile din grup;
 • Remite salariatului un exemplar al contractului individual de munca pe baza de proces verbal/declaratie, impreuna cu un exemplar al fisei de post si contractului de garantie (daca este cazul);
 • Gestioneaza baza de date a salariatilor operand la timp si in mod corect intrarile si iesirile si toate modificarile intervenite pe parcursul relatiei de munca;
 • Obtine actele si documentele necesare dosarelor de personal, conform procedurii interne privind angajarea;
 • Intocmeste, transmite si arhiveaza sanctiunile pentru angajatii ce nu se conformeaza regulamentului intern si procedurilor de lucru interne;
 • Intocmeste adrese catre somaj privind locurile de munca vacante din societate;
 • Asigura evidenta corecta a inscrierilor in Registrul General de Evidenta a Salariatilor pe grup;
 • Pastreaza si arhiveaza notele de lichidare pentru personalul care paraseste companiile din grup;
 • Asigura corecta evidenta a concediilor anuale si lunare pe departamente si informeaza periodic managerii asupra acestora
 • Opereaza in soft cererile de concediu ale angajatilor
 • Arhiveaza documentele de personal (altele decat cele legate de salarii), asigurand corecta evidenta a arhivei.
 • Inregistreaza toate documentele emise de Departamentul Resurse Umane;
 • Intocmeste decizii, note de lichidare, acte aditionale;
 • Intocmeste actele necesare cercetarii disciplinare pe baza referatului intocmit de seful direct al salariatului ce urmeaza a fi cercetat: convocarea la cercetare disciplinara, numirea comisiei de cercetare disciplinara, decizia de sanctionare/penalizare in urma cercetarii disciplinare (se asigura ca aceasta a fost primita si semnata de salariatul in cauza);
 • Opereaza in timp util modificarile salariale in soft-ul companiei precum si deciziile de penalizare ;
 • Asigura efectuarea analizelor medicale periodice conform legislatiei in vigoare;
 • Asigura relatiile operative cu medicul de medicina a muncii;
 • Intocmirea actelor aditionale si evidenta acestora pentru cursurile organizate de companiile din grup.
 • Intocmeste liste si rapoarte cu privire la angajati, la solicitarea sefului direct;
 • Intocmeste si transmite catre AJOFM situatia posturilor vacante din companie;
 • Informeaza seful direct cu privire la orice modificare referitoare la legislatia muncii
 • Participa la sedinte de departament;
 • Comunica cu sefii de departamente in problemele legate de relatiile intre angajati si societate;
 • Faciliteaza comunicarea pentru mentinerea unui climat pozitiv al relatiilor dintre angajati si societate;
 • Asigura implementarea procedurilor stabilite prin Regulamentul Intern;
 • Actualizeaza si difuzeaza la nivel de firma documentele avizate de superiorul ierarhic;
 • Monitorizeaza respectarea normelor de comportament in cadrul firmei; propune masuri disciplinare;
 • Informeaza angajatii cu privire la modificarea procedurilor interne stabilite prin R.I.

CERINTE:

 • Experienta pe un post similar minim 2 ani
 • Studii superioare
 • Diploma de specialitate – inspector resurse umane. Alte cursuri de pregatire (legislatia muncii) reprezinta un real avantaj
 • Cunostinte juridice/legislatia muncii
 • Limba engleza (citit, scris, vorbit) – nivel mediu
 • Operare PC (MS Office, Excel avansat)
 • Aptitudine generala de invatare, comunicare orala si scrisa si abilitati de calcul
 • Usurinta, claritate si coerenta in exprimare
 • Trasaturi pozitive de caracter: exigenta, obiectivitate, spirit critic, consecventa in actiune
 • Initiativa, spontaneitate, spirit practic, sociabilitate, tact, amabilitate, ambitie, incredere in sine, energie, fluenta verbala.

 

CV-urile pot fi trimise la urmatoarea adresa: elena.gorea@abchumancapital.ro

Distribuie în social media

Author: admin